Dansk Byggeri Malersektionen ønsker fagentrepriser i stedet for hoved-, total- og storentrepriser til renovering af de almene boliger for 30 milliarder kr. Bygherrerne vil spare penge og samtidig give en højere kvalitet.

Over de kommende 6 år, har regeringen igangsat renovering af almene boliger for 30 milliarder kr. Det bliver rost alle steder fra og ligeledes af Dansk Byggeri Malersektionen.

Det er glædeligt for vores medlemmer, at der kommer flere opgaver i årene frem til 2026, og rent samfundsøkonomisk er det et rigtig godt tiltag under corona krisen, som formentlig vil trække spor mange år frem” udtaler formand for Dansk Byggeri Malersektionen, Dennis Eskildsen.

Højere kvalitet for pengene

Dennis Eskildsen fortsætter:

Vi vil meget gerne opfordre bygherrerne til at anvende fagentrepriser. Vi ser i stigende omfang, at der anvendes hoved-, total- og storentrepriser til renoveringsprojekter, og det synes vi er en beklagelig udvikling. Det er et ekstra unødvendigt lag, der lægges ind i entrepriserne, og som i den sidste ende betyder ringere kvalitet. Fagentreprenørerne bliver presset af entreprenørerne til at give billige priser for at sikre indtjeningen til dem, og det går ud over kvaliteten. Bygherren får efter vores mening for lidt for pengene.

Underentreprenører sikres

Hvis entrepriserne udbydes som hoved-, total- eller storentrepriser indhenter de udpegede entreprenører
typisk 4-5 tilbud fra alle underentreprenører, og det er efter vores mening ikke en optimal proces i forhold til at sikre kvaliteten og bruge ressourcerne fornuftigt
” udtaler konsulent i Dansk Byggeri Malersektionen, Henrik Bau:

Vi så langt hellere, at der blev anvendt fagentrepriser på renoveringsprojekter. Det vil give en højere kvalitet, simpelthen fordi et led fjernes og samtidig betyde, at vores medlemmer ikke risikerer at miste deres penge. Entreprenørerne fraskriver sig nemlig betingelserne om garanti for betaling af underentreprenører, og ved en konkurs kan det betyde, at fagentreprenørerne ryger med i konkursen. Ved fagentrepriser afregnes der direkte med bygherren, som i dette tilfælde er en halvoffentlig virksomhed, og det giver fagentreprenørerne en helt anden sikkerhed for pengene.”

Dansk Byggeri Malersektionen, mener desuden at der ved at anvende fagentrepriser, bliver flere opgaver til de små lokale og mellemstore virksomheder, der er særligt pressede under corona pandemien. Det kan give god mening rent samfundsøkonomisk.

Tidligere artikelSuccesen med semimobilkraner fortsætter for Ajos
Næste artikelNaturlige korkgulve hitter hos Skallerup Seaside Resort