Dansk Miljøforbedring A/S – Damifo – er med til at sikre, at en række sjællandske kommuner kommer tættere på målet om at nå en CO2 neutral affaldshåndtering i 2030.

Det vil være miljøvirksomheden Dansk Miljøforbedring – Damifo, der står for genanvendelsen af materialerne, når der fremover afleveres kasserede byggematerialer og byggeaffald som vinduer, døre, jord og beton fra renoveringer og nedrivninger til det kommunalt ejede Argo.  

Damifo, som modtager og genanvender materialer og affald fra byggeriet, har nemlig vundet udbuddet hos Argos genbrugspladser, og modtager nu materialer fra genbrugspladserne i Odsherred.  

Vi er naturligvis glade og stolte over at blive betroet opgaven med genanvendelse af materialer fra flere genbrugspladser i Odsherred. Det skaber flere arbejdspladser og er samtidig godt for klima og miljø“, siger salgschef Lars Lykke fra Damifo.

Hos Damifo er man glade for at kunne bidrage til, at regeringens målsætning om en CO2 neutral affaldshåndtering i 2030 kan lykkes. Målsætningen er helt i tråd med Damifo bestræbelser på at udnytte tilgængelige ressourcer på en mere intelligent og bæredygtig måde.

Visionen hos Damifo er at genanvende stort set alt, hvad vi modtager på pladsen. Det får os til at tænke ud af boksen ved upcycling, og stort set alt genanvendes, når vi modtager det. Betonen laver vi om til nyt, småt beton (knust beton 0-32mm), den rene jord bliver kvalificeret og harpet til ny muldjord. Glas omdannes til genbrugsmaterialer, og genanvendes til ny glas hos en godkendt modtager, hvor glasset blandt andet kan bruges til flasker“, slutter Lars Lykke.

Damifo vil også gerne fungere som en offentlig og privat tænketank inden for ressourceudnyttelse, og derfor ser man store muligheder i regeringens oplæg til CO2 neutral affaldshåndtering og vil gerne indgå i nye innovative affaldsløsninger samt udvikling af nye metoder.

Tidligere artikelUltrafine partikler i indeklimaet
Næste artikelJFP opfører 120 boliger i Tingbjerg for Innovater