Entreprenørkoncernen Raunstrup præsenterer radikal kursændring i klimakampen. Ombyggede biler, kør-grønt-kurser og bæredygtighedsbonusser skal bringe kampen ind på værkstedsgulvet og nedbringe CO2-udledningen markant.

Hos Entreprenørkoncernen Raunstrup har man en klar ambition om at gå forrest i kampen mod mere bæredygtigt byggeri, men det er ikke kun i byggeriet, men også i dagligdagen bæredygtighed skal på dagsordenen. Derfor har virksomheden netop søsat en innovativ kursændring i klimakampen, og målet er en samlet CO2-besparelse på mere end 40 procent i 2030.

“Vi leaser løbende nye biler, og når det er muligt, reducerer vi bilernes vægt gennem ændret indretning, så de kører længere på literen og udleder mindre CO2. For at booste vores miljøhensyn yderligere skal alle ansatte på et kør-grønt kursus, hvor de lærer at køre så energiøkonomisk som muligt. Vores beregninger viser, at de to tiltag i kombination vil
føre til en CO2-besparelse på hele 248 tons årligt, hvilket svarer til cirka en tredjedel af vores samlede udledning,” fortæller Søren Kristensen, CEO i Raunstrup A/S.

Som led i miljøindsatsen fik Raunstrup sidste år udarbejdet en ny klimaregnskabsrapport. Målet med rapporten var at kunne udrulle helt konkrete tiltag, der dels giver mening for den enkelte medarbejder, og dels giver tydelige og målbare resultater. Rapporten viste ikke overraskende, at transport er den største CO2-synder hos Raunstrup. Posten tegner
sig for hele 94 procent af den samlede udledning.

Bæredygtighed skal være målbart og en del af bonusordningen
Raunstrup-direktøren har endnu et es i ærmet i forhold til at nedbringe virksomhedens samlede CO2-udledning. Helt nye bæredygtigheds-bonusordninger til medarbejderne skal speede processen yderligere op.

Søren Kristensen, CEO i Raunstrup A/S
Bæredygtighed kan være en svær og uhåndgribelig størrelse i vores branche. Derfor vil vi fremadrettet prioritere markant mere konkrete tiltag, der skal gøre indsatsen mere håndgribelig, siger Søren Kristensen, CEO i Raunstrup A/S. Foto: Raunstrup A/S.

“Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for hurtigere og mere effektivt at nedsætte miljøbelastningen. Derfor er det netop besluttet, at bæredygtighed om ganske kort tid bliver en del af den enkelte medarbejders bonusordning. Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kun kan gøre en forskel, hvis alle i virksomheden trækker i samme retning, og denne løsning vil med tiden gøre det til en mere naturlig del af arbejdslivet,” siger Søren Kristensen og understreger vigtigheden af, at alle miljøtiltag gøres håndgribelige:

“Bæredygtighed kan være en svær og uhåndgribelig størrelse i vores branche. Derfor vil vi fremadrettet prioritere markant mere konkrete tiltag, der skal gøre indsatsen mere håndgribelig. Med klimarapporten i hånden har vi fået et godt billede af, hvilke effektive håndtag, vi kan dreje på. Vores filosofi er, at bæredygtighed ikke behøver at være dyrere. Alene vores ændrede indretning i bilerne vil, når den er fuldt implementeret, spare os for 500.000 kroner om året i brændstof. Bæredygtighed skal tænkes ind i alle processer og gerne i et tæt partnerskab med vores kunder.”

SMV’erne har det svært
Ifølge Mette Glavind, der er direktør for Byggeri og anlæg på Teknologisk Institut, tager byggebranchen bæredygtighed og klimakampen alvorligt, og fra 2023 er der konkrete klimakrav i Bygningsreglementet. Hun anerkender, at det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at gribe om det på grund af manglen på viden.

“Det kan være svært for virksomheder i SMV-segmentet at forholde sig til bæredygtighed, da især de mindre virksomheder ikke har råd til at ansætte bæredygtighedskonsulenter. Der vil altid være frontløbere, som har styr på det, men alle skal tage et ansvar. Virksomhederne skal tage deres del, men vi som hjælper små virksomheder skal også blive bedre til at formidle råd og løsninger til de virksomheder, der har svært ved at gribe om bæredygtighed og klimamål,” siger Mette Glavind.

Tidligere artikelAalborg Portland styrker ledelsen med ny Managing Director
Næste artikelKoncenton køber 69 rækkehuse udviklet af 1927 Estate