Hos det nordjyske affaldsselskab AVV I/S er en Manitou MLT961-145V+ Elite teleskoplæsser omdrejningspunktet i selskabets nye ressourcehal, hvor affald sorteres og sendes til genanvendelse.

Der var engang, hvor stort set alle typer affald endte i samme affaldsbeholder ved indsamling og senere i samme ovn. I dag er spørgsmålet ikke, hvorvidt den enkelte kommune affaldssorterer, men i hvor mange fraktioner.

Hos AVV I/S – Affaldsselskabet Vendsyssel Vest – tager de affaldssorteringen meget seriøst. Her indsamler de hvert år store mængder affald fra husstande samt 18 genbrugspladser. Så store mængder, at de sidste år indviede en nybygget ressourcehal, hvor genanvendeligt affald samles og sorteres, inden det sendes til videre forarbejdning i genbrugsindustrien. Her spiller selskabets nye Manitou MLT961-145V+ Elite teleskoplæsser fra Scantruck A/S en væsentlig rolle.

Effektivitet og overblik

Affaldsselskabet er ejet i fællesskab af Brønderslev og Hjørring kommuner. Deres nye ressourcehal dækker 3.000 kvm. og er en opgradering i forhold til den tidligere proces i en anden hal, hvor både læssehøjde og kapacitet ikke kunne følge med.

“Vi håndterede sidste år mere end 7.000 tons affald i ressourcehallen. Mængden fordeler sig på plast, metal, pap og papir, glas og meget andet. Det er alt sammen affald, som kan genanvendes. Vi behandler og sorterer fraktionerne, som stakkes indtil det kan sendes til genanvendelse”, forklarer Peter Kristensen, afdelingsleder i AVV Transport & Logistik.

Hallen rummer også byggeaffald som isolering, gips og hvid flamingo. Materialer, som tidligere blev håndteret udendørs, hvilket forringede kvaliteten. Med ny hal og ny Manitou til at sortere og stakke affaldet er situationen anderledes overskuelig.

“Når affaldet læsses af i hallen, anvender vi vores Manitou til at stakke det op i de forskellige afsnit. Når affaldet skal sendes videre, er det samme Manitou, som læsser lastbilerne. Maskinen betyder, at vi kan have de skarpe skel mellem fraktionerne, og den sikrer os et godt overblik”, siger Peter Kristensen.

Til at supplere teleskoplæsseren har selskabet en lille truck monteret med et gummiskær til at skrabe gulvet rent med jævne mellemrum, men Manitou’en står for den direkte håndtering af affaldet.

Manitou satte standarden

Den nye MLT961-145V+ Elite blev leveret i slutningen af efteråret. Valget af Manitou skete på baggrund af en grundig gennemgang af ønskede egenskaber.

“Vi har før løst opgaverne med en traditionel læssemaskine. Men den har kortere rækkevidde, så man kommer tæt på lastbilerne, når man læsser, og det giver dårligere overblik”, siger Peter Kristensen.

Derfor havde AVV en teleskoplæsser på prøve for at afklare, om den type maskine var en bedre løsning.

“Det var en Manitou MLT941. Den gjorde det fint, men det stod også hurtigt klart, at til vores behov skulle vi op i størrelse og løfteevne. Derfor blev maskinen udskiftet hos Scantruck med en Manitou MLT961. Den havde de helt rigtige egenskaber, og det var de egenskaber, vi anvendte i tilbudsindhentningen”, siger Peter Kristensen.

Af de indhentede tilbud skilte MLT961-145V+ Elite sig ud med en løftehøjde på ni meter, en rækkevidde på 5,5 meter og en kapacitet på seks tons. Den er udstyret med trykkabine, som holder tæt mod eksempelvis støv fra isolering og gips, og sikrer, at føreren kan arbejde støvfrit, godt og sikkert. Maskinen har derudover indbygget vægt, så der er styr på affaldsmængderne, samt ekstra kameraer for øget sikkerhed.

“Vi har haft en god sparring med Scantrucks specialister, så vi kunne få afklaret de præcise behov og finde en maskine med de nødvendige egenskaber. De har helt klart hjulpet os med at finde ud af i hvilken retning, vi skulle gå. Vores Manitou er et vigtigt omdrejningspunkt for arbejdet i hele ressourcehallen, og vi er meget tilfredse med den”, siger Peter Kristensen.

Tidligere artikelDansk vindmølleleverandør i Shanghai indhenter tab efter turbulent år
Næste artikelKnap hver tredje dansker tænker klimaet ind i valg af nyt gulv til boligen