Foto: PR // East Kilbride Badet efter renovering

Energirenoveringen af East Kilbride Badet fik et smart element, da Ballerup Kommune i samarbejde med Kuben Management, Build AAU og Schneider Electric Danmark valgte at afprøve principper om Smart Building. De beregnede resultater løber op i en reduktion af CO2-udledning på ca. 80 ton om året, svarende til mere end 180.000 kr. i energibesparelser, samt en energiramme svarende til en ny svømmehal bygget efter BR18. 

Renoveringsprojektet er støttet af EUDP-midler bevilget af Energistyrelsen og udmønter sig blandt andet i en ny rapport, som detaljeret beskriver processen fra første systemidé til den endelige udformning af hele anlægget.

Principper om Smart Building 
Tankegangen bag Smart Building blev realiseret ved, at East Kilbride Badet fik installeret solceller på TopDanmark hallen, samt en luft-vand varmepumpe ved svømmehallen. Disse komponenter bliver på smart vis styret af CTS-anlægget. Ove Christen Mørck fra Kuben Management fortæller følgende om dette: 

”Solcellerne producerer strøm til at drive varmepumpen, som derefter afleverer varmen til forskellige varmebehov i East Kilbride svømmebad, dvs. enten svømmebassin, varmtvandsbassin, eller begge. Ved at styre varmepumpen intelligent får man det bedst mulige udbytte af systemet.”

Det er en intelligent styring af East Kilbride Badet der opfanger varmebehovet i bassinerne og styrer opvarmning af vandet enten ved hjælp af varme fra varmepumpe eller fjernvarme. Når solcelleproduktionen er over et vist niveau, så opvarmes bassinerne af varmen fra varmepumpen. Når begge bassiner har opnået den ønskede temperatur, øges denne i svømmebassinet med 0.5 °C, således at bassinet fungerer som et slags varmelager. Når solcellernes produktion dernæst ikke er tilstrækkelig til at drive varmepumpen, så skiftes der til fjernvarme.

Arbejdes der med Smart Building principper, herunder installation og integration af forskellige systemer, så er det vigtigt at have for øje at de forskellige komponenter er forbundet og dermed kan “snakke sammen”. I East Kilbride projektet blev det erfaret, at de integrerede løsninger bestående af solceller, varmepumpe og vandbehandlingssystem havde forskellige former for IT-kommunikation. Det var derfor en central del af projektet at samle denne kommunikation og distribution af data i den åbne CTS-platform. I fremtidige projekter anbefales det derfor at undersøge, hvordan de enkelte komponenters kommunikationsprotokoller kan integreres i én samlet platform, og dermed tillade en smart styring.

Muligheder i fremtiden
Fremtidsperspektiverne for at benytte sig af varmepumper i varmeforsyningen er relevant i takt med stigende afgifter og krav til CO2-reduktion.

I Danmark er der omkring 1.700 større idrætshaller og svømmehaller, der vil kunne benytte sig af den demonstrerede løsning i dette projekt. På den baggrund er det samlede potentiale for reduktion af klimapåvirkning til at få øje på.

Tidligere artikelGlasmateriale bliver meget mere holdbart ved at lave huller i det
Næste artikelBroen mellem Hedehusene og Nærheden åbner