Det kan ofte være nødvendigt at dvæle lidt ved bygherrens roller og ansvar, når der er tale om offentlige bygherrer i regioner og kommuner. Det kan forklares med, at de store offentlige projekter, ofte er præget af et omskifteligt persongalleri indenfor de administrative, politiske og projektmæssige bygherreroller.

Min erfaring er, at komplekse byggeprojekter har en afsmittende effekt på organiseringen. Det kommer ofte til udtryk ved, at interesserne mellem forvaltning og byggeorganisation er modstridende. Mit budskab er, at du som bygherre i byggeorganisationen skal sikre dig, at beslutningskompetencen bliver placeret centralt i byggeorganisationen, så byggeorganisationen sidder for bordenden. 

Specialistkompetencerne skal ”frem i vognen”

Byggeorganisationens projektledelse skal være helt skarp på at få identificeret interessenternes dagsorden og styrke egen byggeorganisation med specialistrådgivning indenfor risikovurdering, bygge- og projektledelse samt beslutningskompetence. Du har brug for specialiserede kompetencer, og derfor skal du som bygherre organisere dig i overensstemmelse med byggeorganisationens behov. Som bygherre skal du derfor prioritere at organisere dig, så du er omgivet af de nødvendige og tilstrækkelige kompetencer. Specialistkompetencerne skal ”frem i vognen” og på bygherrens vegne, udfordre de projekterende, både i forbindelse med projekteringsfasen og under selve byggeriets tilblivelse.

Hvorfor blev byggeriet dyrere?

Som bygherre har du muligheden for at opnå en betydelig og væsentlig indflydelse på styring og værdiskabelse i dit projekt. Men det kræver, at du tidligt i forløbet beslutter dig for den rigtige bygherreorganisation, set i relation til byggeopgavens størrelse og kompleksitet.

Den tidlige planlægning af byggeprojekter starter ofte i “din” pengekiste. Min erfaring er, at de færreste byggeprojekter starter med behovsafdækning og en prioritering af organisering – men i stedet ud fra devisen ”hvad har vi til rådighed?”. Kvadratemeter priser bliver alt for ofte anvendt som det bærende element af beslutningsgrundlaget, en ærgerlig beslutning, fordi prisen hænger ved gennem hele projektet – pludselig rammer spørgsmålet ”hvorfor blev byggeriet dyrere?”. 

Start med at erkende dit behov

Som bygherre er det vanskeligt at have 100% fokus på alt i byggeprojektet. Opgaven er derfor fra start at vælge ud, hvad der vigtigt for din organisation og projektet – og hvad der i den givne sammenhæng er mere underordnet. Dermed kan du imødegå alt for mange løse ender i projektet.

Anerkend behovet for kompetencer fra dag ét. Jeg er vi ikke i tvivl om, at der kan skabes mer-værdi til projekterne, bedre samarbejde og færre konflikter hvis den offentlige bygherre sætter sig for bordenden i hele projektets levetid. 

Det hele starter med, at du anerkender, analyserer og prioriterer din bygherreorganisations kompetencebehov.

Tidligere artikelBørnehus slår dørene op til fugtfrit indeklima fra første dag
Næste artikelRambøll er valgt som hovedrådgiver på nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro