Hver dag færdes mange aktører med forskellige faglige discipliner på byggepladsen. Dertil kommer, at ikke to byggesager er ens. Det gør koordineringen på byggepladsen kompleks. Vi kører efter mottoet ’0 ulykker på byggepladsen’ – men hvordan sikrer vi, at det i praksis?

Det betaler sig

Som bygherre har du mulighed for at påvirke processen gennem målsætninger, forbedring af vilkår, synlighed og krav til de øvrige parter i processen. Ansvaret kan ikke uddelegeres – men det kan de opgaver der ift. lovgivningen påhviler bygherren. En arbejdsmiljøkoordinator kan sikre, at dine pligter til arbejdsmiljø varetages forsvarligt, både i projekteringsfasen og i udførelsesfasen.

I min optik er produktion og sikkerhed to sider af samme sag. En effektiv arbejdsmiljøkoordinering skaber god sikkerhed på byggepladsen, og et sundt arbejdsmiljø skaber bedre trivsel og øger produktiviteten. Det hindrer unødigt tidsspild og giver samlet set en god økonomi. Argumenterne for at tage rollen alvorligt er klare – det handler i bund og grund om, at finde den rigtige spiller til at varetage de opgaver der påhviler dig som bygherre.

Og så må vi ikke vende det blinde øje til – sker der en arbejdsulykke så er ansvaret dit. Derfor skal du prioritere af have en arbejdsmiljøkoordinator tilknyttet, der refererer direkte dig som bygherre – det sikrer dig en rådgiver, med den rette holdning til opgaven.

Arbejdsmiljøkoordinator søges i projekteringsfasen

Der kan være mange penge at spare ved at have fokus på arbejdsmiljøkoordinering allerede i de helt tidlige faser af projektet. Projekteringsfasen er af afgørende betydning for resten af byggeforløbet, da mange ting fastlægges i denne fase. I min optik skal vi havde mere fokus på en grundig planlægning og kortlægning af arbejdsmiljøet i projekteringsfasen. På den måde kan vi forebygge og håndtere mange sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med byggeriet – på en god og tryg måde.

En korrekt udført arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen sikrer dig en bedre planlægning og en optimal byggeproces. Det giver mulighed for allerede i projekteringsfasen at identificere eventuelle arbejdsmiljømæssige risici. På den måde kan du forhindre problemer i at opstå i udførelsesfasen. Det giver bedre vilkår for et trygt arbejdsmiljø på byggepladsen, samt i den efterfølgende driftsfase.

Og så handler det om, at alle involverede parter skal have en fælles forståelse for sikkerhedsforanstaltningerne på byggepladsen.

Min holdning er klar, en velformuleret plan indarbejdet i projekteringsfasen, og en grundig overdragelse til Arbejdsmiljøkoordinator Byggeplads giver et solidt fundament i udførelsesfasen.

Ulykker påvirker alle på byggepladsen, derfor kan det altid betale sig at gøre en ekstra indsats for at undgå dem.

Tidligere artikelLys og kvalitetsmaterialer skaber ramme om arkitekttegnede PORT ONE
Næste artikelFra bar mark til fremtidens cirkulære bydel i Holstebro