Foto: Pexels.com 

12 danske teglvirksomheder reducerer deres energiforbrug. Det styrker virksomhedernes markedsposition og bidrager til den grønne omstilling. 

Den danske teglbranche anvender energitunge produktionsprocesser for at sikre fremstillingstemperaturer. Siden 1990 har teglværkerne reduceret deres energiforbrug med op til 40 procent med effektiviseringer. I 2014-2018 har de også reduceret energiforbruget til brænding med over 9,5 procent. 

Med en nye aftale styrker Energistyrelsen og Danske Tegl indsatsen for at reducere energiregningen og CO2-udledningen yderligere.

”De danske teglværker ønsker at være miljøbevidste virksomheder, som anvender mindst mulig energi per produceret tegl og mursten uden at produktkvaliteten forringes. Det har vi de seneste år haft stor succes med, og energibesparelsesprojekter er noget, der arbejdes intensivt med hver dag ude på teglværkerne,” siger Gitte K. Nielsen, direktør hos DANSKE TEGL.

Klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, er tilfreds med de danske teglværkers succes med energibesparelsesprojekter.

“Regeringen har et ambitiøst mål om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 pct. i 2030. Det når vi kun, hvis alle bidrager. Så når de el-intensive virksomheder i teglbranchen vælger at gå videre i arbejdet med energieffektiviseringer, så ser jeg det som udtryk for, at branchen gerne vil tage sin del af ansvaret – og det vil jeg gerne kvittere positivt for. Samtidig håber jeg selvfølgelig, at der kommer en masse konkrete energibesparelser og CO2-reduktioner ud af aftalen,” siger Dan Jørgensen. 

Energieffektivisering med den grønne omstilling
Energieffektivisering og -besparelser har præget energipolitikken i Danmark siden 1970’erne, og der er opnået store resultater – bruttoenergiforbruget er i dag på samme niveau som i 1975 og bruttonationalproduktet er fordoblet.

Aftaler om energieffektivisering har bidraget til, at den grønne omstilling har fundet sin plads i industrien. Men energieffektivisering har også bidraget til øget konkurrencedygtighed blandt virksomhederne. 

Med aftaleordningen kan el-intensive virksomheder få et tilskud til lempelse af deres PSO-betaling, mod at virksomhederne effektiviserer deres energiforbrug. Med den nye aftale vil teglværkerne målrette arbejdet med energibesparelse inden for områder som ventilation, udnyttelse af overskudsvarme, procesoptimering og energistyring.

Fakta om aftaleordningen til el-intensive virksomheder

 • Siden 1996 har Energistyrelsen indgået aftaler om energieffektiviseringer med store, el-intensive virksomheder i Danmark
 • I 2015-2018 havde 10 teglværker en aftale med Energistyrelsen, som resulterede i:
  • Tilskud til teglvirksomhederne på næsten 14 mio. kr.
  • At teglvirksomhederne fik etableret 39 energispareprojekter
  • Årlige energibesparelser på lidt over 17.000 MWh svarende til næsten 4.000 tons CO2, eller lidt under energiforbrug for 800 typiske enfamiliehuse i 2018
  • For at være med i ordningen skal de tilskudsberettigede virksomheder bl.a. effektivisere deres energiforbrug ved at implementere energiledelse og gennemføre et antal særlige undersøgelser, som har til formål at identificere yderligere energieffektiviseringstiltag
  • Modydelsen for at indgå en aftale om energieffektivisering er tilskud til en delvis dækning af virksomhedernes PSO-betaling
  • 79 virksomheder i Danmark er omfattet af den nye aftaleperiode – fra brancher lige fra cement, kalk og tegl til produktion til papir, pap og plastprodukter
  • Aftaleordningen løber til og med 2020
Tidligere artikelNy vandbaseret brandmaling
Næste artikelSTARK overtager en af branchens førende trælaster