Foto: Unsplash.com 

En opgørelse fra Dansk Byggeri viser store forskelle på, om tømrer- og murerelevers praktikforløb foregår på erhvervsskoler eller i virksomheder. 

Hvor mange tømrer- og murerelever, der må tilbringe en del af praktiktiden på erhvervsskolen, afhænger i høj grad af, hvilken skole de går på. På nogle skoler er op mod hver femte elev i skolepraktik, mens det på andre skoler lykkes at finde praktikplads i en virksomhed til alle elever, viser en opgørelse fra Dansk Byggeri på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet.

Flere elever får praktik i virksomheder end sidste år. I årets første tre kvartaler er andelen af tømrerelever i skolepraktik faldet fra 9,2 procent sidste år til 7,5 procent i år, mens andelen af murerelever i skolepraktik er faldet fra 4,3 procent til 3,6 procent. 

Men murer- og tømrerelevernes muligheder for at komme i praktik i en virksomhed afhænger af geografi, altså hvor i landet de tager deres uddannelse. 

Roskilde Tekniske Skole og College360 i Silkeborg klarede det bedst blandt landets tømreruddannelser i årets første ni måneder. Her har i gennemsnit mindre end en procent af tømrereleverne tilbragt en del af praktiktiden på skolen. Derimod har i gennemsnit 18 procent af tømrereleverne været i skolepraktik i løbet af årets første tre kvartaler på CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland Falster. Andelen her er dog faldet en del sammenlignet med samme periode sidste år, viser Dansk Byggeris opgørelse.

På EUC Sjælland, Learnmark Horsens, Rybners og Roskilde Tekniske Skole har ingen af murereleverne været i skolepraktik i løbet af årets første tre kvartaler. Derimod har i gennemsnit 14 procent af murereleverne tilbragt en del af praktiktiden på skole på TECHCOLLEGE i Nordjylland, mens syv procent af murereleverne på Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier også har været i skolepraktik. 

“De store forskelle kan blandt andet skyldes, at der nogle steder i landet er flere virksomheder end andre. Samtidig kan lærlinge fra de enkelte skoler komme med forskellige faglige og sociale forudsætninger. Men uanset hvad forklaringen er, er det vigtigt, at skoler med en høj andel af elever i skolepraktik prioriterer at bringe andelen ned”, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Skolerne kan lære af hinanden
Louise Pihl mener, at skoler med mange elever i skolepraktik med fordel kan lade sig inspirere af de skoler, der klarer det godt.

“Skolerne bør helt fra starten af elevernes uddannelse opfordre dem til at søge en læreplads, hjælpe dem med at få kontakt til virksomhederne og lære dem, hvordan de skriver en god ansøgning. Jo før eleverne kommer i gang med at søge, des bedre. Hvis den rigtige praktikplads melder sig, bør eleverne være parate til at flytte eller pendle lidt længere”, siger Louise Pihl.

Men Dansk Byggeri erkender også, at erhvervslivet selv har et ansvar for, at flere unge kommer i praktik i en virksomhed.

“Derfor fortsætter vi selvfølgelig også med at opfordre vores medlemsvirksomheder til at tage alle de lærlinge, de overhovedet har mulighed for”, siger Louise Pihl, underdirektør i Dansk Byggeri.

Analysen fra Dansk Byggeri
Erhvervsskolernes andel af tømrer- og murerlærlinge, som ikke er i en uddannelsesaftale i en virksomhed, men i stedet i skolepraktik, varierer betydeligt på tværs af skoler. Det tyder altså på, at flere af landets erhvervsskoler kan blive bedre til at hjælpe flere unge ud i virksomhederne.

Analysens resultater

  • I de første tre kvartaler af 2019 var andelen af tømrerlærlinge i skolepraktik i gennemsnit 7,5 procent. For murerlærlingene var andelen 3,6 procent
  • Der har i gennemsnit været færre tømrer- og murerlærlinge i skolepraktik i løbet af de første tre kvartaler af 2019 end i de første tre kvartaler af 2018
  • Det overordnede fald i andelen af lærlinge i skolepraktik dækker over, at der er store forskelle i skolepraktikandelen på tværs af landets erhvervsskoler
  • På tømrerfaget har f.eks. CELF gennemsnitligt haft en stor andel lærlinge i skolepraktik i 2019 på trods af, at andelen er faldet betydeligt siden 2018. På Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier samt AARHUS TECH er andelen af tømrerlærlinge i skolepraktik faldet markant siden 2018, men ligger fortsat på et højt niveau
  • På murerfaget har særligt TECHCOLLEGE en stor andel lærlinge i skolepraktik, og flere af skolerne har haft en større andel lærlinge i skolepraktik i 2019, end de havde i 2018. Der er dog også mange skoler, hvor det omvendte er tilfældet, og hvor udviklingen således har været mere positiv. F. eks. har EUC Sjælland, Learnmark Horsens og Rybners forbedret sig og har i 2019 ikke haft nogen murerlærlinge i skolepraktik
  • På murerfaget er det ofte de store erhvervsskoler, der i 2018 og 2019 har haft relativt mange skolepraktiklærlinge. Potentialet for at nedbringe andelen murerlærlinge i sko- lepraktik vurderes derfor generelt at være størst på de store skoler
  • På tømrerfaget, hvor andelen af lærlinge i skolepraktik generelt er større end på murerfaget, er potentialet for at nedbringe andelen af tømrerlærlinge i skolepraktik umiddelbart mere bredt fordelt. Der vurderes således at være et potentiale på både de store og de lidt mindre skoler

Tidligere artikelDansk Byggeri har udnævnt ny miljøchef
Næste artikelSund & Bælt vil gøre Frederik IX’s bro til fast bro frem for en klapbro