Den globale produktportefølje inden for gulve, hos Altros, består nu af op mod 30 procent genanvendt materiale, ligesom fraskær og rester også genanvendes i fremstillingen af fx trafikkegler og staldmåtter til heste. 

Livscyklusanalyser, design til adskillelse og cirkulære principper vinder fortsat indpas i byggeriet. Senest har regeringen før sommerferien spillet ud med en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der sætter fokus på blandt andet byggeriets samlede klimapåvirkning og livscyklusvurderinger. 

Kan genanvende over 500 tons om året

Udviklingen vækker begejstring hos Altro, der fremstiller bæredygtige gulvprodukter og leverer to ud af tre sikkerhedsgulve til danske byggerier. Virksomheden satser nemlig på cirkulær produktion, og kan genanvende over 500 tons gulvmateriale om året. Og for nylig rundede Altro den milepæl, at virksomhedens globale produktportefølje inden for gulve nu består af op mod 30 procent genanvendt materiale.

Vi ønsker ikke at være en producent, der arbejder efter et princip om at tage, hvad vi skal bruge, og så bare producere, forbruge og til sidst smide væk. Tværtimod er det vigtigt for os at genbruge og genanvende så meget som muligt inden for retningslinjerne af en cirkulær model, hvor materialerne indgår i et kredsløb“, fortæller nordisk salgschef Michael Persson og fortsætter:  

Vi opererer i dag inden for cirkulære økonomiske principper i vores gulvproduktion med en affaldsprocent på nul i England. Samtidig arbejder vi kontinuerligt på at øge procentdelen af genanvendt materiale, så vi kan bidrage mest muligt til byggeriets omstilling til en mere cirkulær økonomi“.

Design til adskillelse med gulve uden klæbemidler

Set i et bredere perspektiv udgør vinyl et byggemateriale med stort genbrugspotentiale: Ifølge brancheorganisationen VinylPlus kan det samme materiale nemlig genanvendes op mod otte gange afhængigt af, hvad det bruges til. 

Det kræver dog, at der er tale om såkaldt rene fraktioner, hvor materialerne fx ikke forurenes af limrester eller maling. Hos Altro har man derfor udviklet to gulvserier, der skal installeres helt uden brug af klæbemidler, så gulvene kan genanvendes 100 procent efter endt brug eller eventuelt bruges igen, som de er, andre steder. 

Byggeriet får i stigende grad behov for løsninger, der kan matche kravene i en cirkulær model, og det betyder også, at løsningerne skal designes til adskillelse fra starten. Her udgør klæbemiddelfrie gulve et oplagt alternativ til mere traditionelle gulve, da de er hurtige at installere og fjerne igen, og der er ingen limrester at tage hensyn til. Du eliminerer samtidig risikoen for lugtgener og afgivelse af skadelige stoffer til omgivelserne“, forklarer Michael Persson.

Genbrugsmaterialet til Altros vinylgulve indsamles via takeback-ordningen Recofloor, der i en række lande sikrer indsamling af rester, fraskær og udtjente gulve. Noget af det indsamlede materiale anvendes desuden til fremstilling af andre produkter som fx trafikkegler og staldmåtter til heste.

Tidligere artikelCoronatid er kursustid i Ajos
Næste artikelGemina Termix lancerer forbedringer til to fjernvarmebestsellere