Den nuværende afdeling i Vejle flytter i efteråret 2021 til en ny position i samme geografiske område. Samtidig moderniseres faciliteterne, så de er bedre forberedte til fremtidens behov.

I foråret 2020 fremtidssikrede Ajos a/s sin position i det østlige Danmark. Det skete med en flytning til større og mere moderne faciliteter i Køge. En flytning, der skabte et optimalt grundlag for forbedret effektivitet, kvalitet og kundeservice. Nu er turen kommet til udlejningsvirksomhedens afdeling i Vejle.

Når man har haft base det samme sted i mange år, når man til et punkt, hvor ens faciliteter ikke længere er toptunede til formålet – hverken nu eller til fremtidens behov. Den udvikling har vi allerede oplevet på Sjælland, hvilket vi som led i vores strategiplan løste sidste år. Vi står i den samme situation i vores afdeling i Vejle, og det er vi i gang med at løse på samme måde“, forklarer Ole Wamsler, adm. direktør i Ajos a/s.

Ajos a/s har allerede solgt sin nuværende grund på 42.000 kvm. i Vejle til trailerproducenten Variant A/S, der i forvejen har produktionsfaciliteter på nabogrunden.

Vores faciliteter i Vejle trænger til en opgradering, og samtidig har vores nabo Variant A/S vist stor interesse for grunden. Allerede før Variant henvendte sig, var vi i gang med en proces om at flytte og udvikle vores position i det vestlige Danmark“.

Aftalen er underskrevet, og Ajos er ny lejer hos Variant, der overtager den fulde grund i slutningen af september 2021. Ajos er i gang med at afsøge området ved Vejle for en ny og passende placering. En placering, der både skal indeholde administration og klargøringsfaciliteter for pavilloner, skurvogne, kraner og meget andet udlejningsmateriel.

Vi har en stor og vigtig opgave foran os. En opgave som vi gennemførte med succes på Sjælland sidste år. Derfor ved vi, hvad vi står overfor. Vi vil bygge en ny afdeling op fra grunden på en mere optimal placering. En afdeling som kan opfylde behovene nu og i fremtiden“, siger Ole Wamsler.

Det er en ny begyndelse for vores vestlige afdeling, og den slags “New beginnings” har som regel også en positiv effekt på trods af det store flytteprojekt. Skiftet giver nyt flow og nyt engagement hos alle i organisationen, samtidig med at vi kan være fokuserede på vores aktiviteter på den lange bane“, tilføjer han.

Ved flytningen til Køge øgede Ajos sin afdelings størrelse med 300 procent. Det var ganske bevidst, da det samtidigt skulle tage noget af presset fra afdelingen i Vejle. Den strategi er lykkes til fulde, og derfor behøver Ajos’ kommende placering i Vejle-området ikke nødvendigvis have samme størrelse som de nuværende ca. 42.000 kvm.

Udviklingen i Vejle er en naturlig forlængelse af, at Køgeafdelingen står så stærkt i markedet. Flytningen i øst har styrket vores position på markedet. En moderniseret afdeling i Vestdanmark vil styrke os yderligere“, siger Ole Wamsler.

Med salget af grunden i Vejle får Ajos frigjort kapital til yderligere investeringer i kerneforretningen.

Vores fremtidige grund i Vejleområdet skal vi ikke eje, men leje. Dermed får vi midler til rådighed, som kan investeres i vores kerneforretning. Vi er en udlejningsforretning – ikke en investor i fast ejendom“, understreger Ole Wamsler.

Tidligere artikelElma Instruments præsenterer ny ikke-destruktiv fugtighedstester
Næste artikelFleksible fremtidsboliger med skræddersyede altaner