Udlejningsvirksomheden Ajos, har som krav at alle virksomhedens nye pavillonbygninger, skal kunne opføres som svanemærkede. Målet er at det skal være uden ekstraudgifter for kunderne.

Hvis der med kort varsel er brug for at udvide med ekstra kvadratmeter uden at sprænge budgettet, så er pavillonbyggeri det oplagte valg. Ajos a/s er specialister i bæredygtige pavillonløsninger og leveret midlertidige kontorer, kantiner, skoler, børnehaver, vuggestuer, genhusning, klinikker, flygtningecentre mv gennem flere år.

Udover de økonomisk rentable løsninger er fokus i stigende grad på energireduktion og bæredygtighed.

I forvejen har Ajos’ pavillonbygninger et meget lavt CO2-aftryk, men nu tager virksomheden endnu et vigtigt skridt i retning af øget bæredygtighed ved at stille krav til sin leverandør af pavilloner om svanemærkning.

Hos Ajos er bæredygtighed ikke bare noget, vi taler om. Det er et bevidst valg og en klar strategi, og vi mener, det vil være naturligt, at alle vores nye pavilloner i nær fremtid bærer Svanemærket. Vores pavilloner bygges allerede af materialer, som stort set alle er godkendte til Svanemærket, og nu vil vi fuldende udviklingen“, siger Ole Wamsler, adm. direktør i Ajos a/s.

Svanemærket er et nordisk miljømærke for produkter, der ikke er fødevarer. I en undersøgelse fra 2019 foretaget af Miljømærkning Danmark, der har ansvaret for Svanemærket i Danmark, svarede 95 procent, at de kender Svanemærket, og 63 procent ser bevidst efter Svanemærket, når de vælger varer.

Det overordnede mål med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning og på den måde gavne mennesker, miljøet og jordens ressourcer. Svanemærket stiller miljøkrav hele vejen i et produkts livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering. På samme måde stilles der krav til et Svanemærket byggeri om at reducere den samlede miljøbelastning lige fra byggeriet igangsættes og tages i brug, og til det en dag skal rives ned igen.

Vi bakker 100 procent op om tankegangen, og endnu vigtigere er vi klar til at sætte yderligere handling bag ordene. I sin nuværende form er vores pavilloner allerede tæt på at efterleve kravene til Svanemærket. Vi mangler at udskifte vinylen på gulvene samt tagfolien. Ved at ændre disse materialer til andre, som er godkendte af Miljømærkning Danmark, vil hele pavillonen bestå af godkendte materialer“, siger Ole Wamsler.

En svanemærkning kræver dog, at hele byggeprocessen hos leverandøren kontrolleres af Nordisk Miljømærkning som uvildig part, og det er hele den udvikling, som Ajos nu ønsker at accelerere.

Derfor har vi indledt en konstruktiv dialog med vores leverandør Scandi Byg, og de ser meget positivt på vores krav og støtter op om Ajos’ dagsorden. De har allerede en grundlicens til at bygge svanemærkede byggerier, og nu skal vi sammen skabe midlertidige svanemærkede pavillonbygninger“, siger Ole Wamsler.

Ajos oplever allerede en stigende efterspørgsel efter bæredygtige løsninger fra både offentlige og private bygherrer, og den efterspørgsel tager udlejningsvirksomheden meget alvorlig.

Svanemærket er en kvalitet i sig selv, og kravene, der er forbundet med mærket, understøtter blot vores funktion som leverandør til byggebranchen, fordi de ganske enkelt er sund fornuft“, siger Ole Wamsler, som samtidig giver et økonomisk løfte til Ajos’ kunder.

Det er målet for os, at Svanemærkningen ikke bliver en ekstraudgift for vores kunder. Vi ser Svanemærket som en oplagt mulighed for at gøre endnu mere for miljøet, men i forhold til vores kunder skal øget bæredygtighed ikke pålægge dem en ekstra udgift. Det skal ikke være en selvfølge, at et lejemål af et modul med en grønnere profil skal være dyrere“, understreger Ole Wamsler.

Derfor vil Ajos’ kunder, der lejer svanemærkede moduler til deres nye byggerier, fortsat kun skulle forholde sig til en prisliste, som ikke er differentieret efter, hvor bæredygtig og miljøvenlig kunden ønsker at være.

Uanset om bygherren skal opføre boliger, institutioner, kontorer mv. vil et byggeri skabt af Ajos’ svanemærkede pavillonmoduler garantere, at modulerne har et lavt energiforbrug og dermed en lav klimabelastning, samt at indeklimaet efterlever alle krav i forhold til bl.a. ventilation, fugtsikring og afgasning af skadelig kemi.

Derudover overholder modulerne med Svanemærket de skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter. Det vil sige krav til alt fra maling og fugemasser til isolering, dampspærrer og gulve. Alt træ er desuden høstet lovligt fra bæredygtigt forvaltede skove.

En svanemærket bygning opført af pavillonmoduler er det rigtige valg for miljøet og for de mennesker, der skal bo eller opholde sig i bygningen. Her har vi som brancheleverandør et medansvar for, at de rigtige løsninger er tilgængelige uden meromkostninger“, siger Ole Wamsler.

Tidligere artikelDansk Boligbyg a/s har positive forventninger til fremtiden
Næste artikelFlere renoveringsprojekter har fokus på oprindelig stil