Tal fra Danmarks statistik viser, at næsten lige så mange byggevirksomheder begrænses af mangel på efterspørgsel som af mangel på arbejdskraft. Dansk Byggeri konkluderer, at presset på byggeriets arbejdsmarked er aftaget i løbet af 2019.

I december blev produktionen i 21 procent af byggevirksomhederne påvirket af mangel på medarbejdere, mens 20 procent af virksomhederne blev begrænset af mangel på efterspørgsel. 

“For et år siden manglede ca. hver tredje byggevirksomhed medarbejdere, nu er det kun lige godt hver femte. Og som en relativ ny tendens er der næsten lige så stor mangel på opgaver, som der er mangel på arbejdskraft. Man kan sige, at det konjunkturmæssige pres på byggeriets arbejdsmarked er kraftigt aftagende, mens den mere strukturelle mangel på faglærte – især tømrere og elektrikere – består,” siger Bo Sandberg, cheføkonom hos Dansk Byggeri.

Huller for anlægsvirksomheder, mens de venter på infrastrukturplan

Det er især anlægsentreprenørerne, der for tiden begrænses af mangel på efterspørgsel, ifølge Danmarks Statistik.  Over 30 procent af anlægsvirksomhederne har manglet opgaver de seneste fem måneder i træk. I december var tallet 35 procent. 

“Mange anlægsvirksomheder oplever store huller i ordrebøgerne på hjemmemarkedet, og det er ved at være temmelig problematisk, at forhandlingerne om en langsigtet infrastrukturplan lader vente på sig,” siger Bo Sandberg.

Fald i byggeriers varighed

Én gang om måneden undersøger Danmarks Statistik de største branchers forventninger til fremtiden. 

“For byggeriet er der ikke ligefrem tale om en flot nytårsraket, men snarere en fuser, idet den sammensatte, sæsonkorrigerede konjunkturindikator er faldet fra minus to i november til minus fem i december,” siger Bo Sandberg.

Det er også ved varigheden af arbejdet i byggeriets ordrebøger, der er sket et fald til seks måneder mod i gennemsnit 6,2 måneders arbejde i ordrebogen i november. Dog ligger det nøgletal stadig på et historisk højt niveau. 

Tidligere artikelKonkursrekord i bygge- og anlægsbranchen
Næste artikelCertificeret termografering med Elma Instruments’ FLIR T860