Foto: Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut

Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har senest udpeget bygge- og anlægsbranchen, som værende en dansk styrkeposition. Det er en vigtig udnævnelse, som får betydning for branchens mulighed for udvikling i de næste par år, mener Teknologisk Institut.

Samarbejde på tværs af bygge- og anlægsbranchens virksomheder og værdikæde, brancheorganisationerne og de videninstitutioner, som arbejder inden for branchen, har en vigtig betydning for den nutidige – men også fremtidige udvikling af Danmarks bygge- og anlægssektor.

Tilbage siden 2010 har Innovationsnetværket InnoBYG faciliteret det samarbejde gennem sekretariatet på Teknologisk Institut. Og det er netop det brede samarbejde her, der har været en afgørende rolle i forhold til at byggeri og anlæg ligger som én af styrkepositionerne i Danmark. Et meget vigtigt resultat for branchen, men også en udnævnelse der forpligter, hvis man spørger Mette Glavind, direktør på Teknologisk Institut.

“Der er ingen tvivl om, at udnævnelsen som dansk styrkeposition er vigtig for branchen, særligt når det gælder fremtidig udmøntning af midler til innovation og udvikling. Samtidig er det en udnævnelse som forpligter. Som en ud af ti styrkepositioner for Danmark i den nye erhvervsfremme- og innovationsstrategi, har branchen fået en central rolle i den fremtidige erhvervs- og innovationsudvikling – og den rolle skal vi tage på os”, udtaler Mette Glavind.

Etablering af ny klynge
Som en del af udvælgelsen får branchen mulighed for at søge midler til dannelse af ny klynge, hvilket selvfølgelig er en mulighed der skal gribes ifølge Mette Glavind. 

“Parterne bag InnoBYG – byggebranchens organisationer, universiteter og GTS-institutter – er gået sammen om at afgive et bud på den nye nationale erhvervsklynge for byggeri og anlæg, som også vil have aktiv deltagelse fra centrale virksomheder. Netop virksomhederne bliver helt centrale i den kommende erhvervsklynge. Som vi kender det fra arbejdet i InnoBYG, så er det virksomhedernes udvikling og behov, som klyngen skal understøtte og facilitere, bl.a. via det brede netværk i klyngen. Fokus på grøn omstilling, bæredygtighed og nye teknologier – det vi kalder Build 4.0 – vil fortsat være nøgleord i klyngens arbejde”, siger Mette Glavind.

En eventuel erhvervsklynge for branchen vil startes op den 1. januar 2021. For Teknologisk Institut er det meget vigtigt at fortsætte den videnbrobygning, der har været central i InnoBYG, hvor videninstitutioner og virksomheder går sammen om at løse konkrete udfordringer i branchen, og med resultater, som kan bredes ud og sættes i anvendelse i hele værdikæden.

“I InnoBYG har vi gennemført såkaldte spireprojekter, hvor virksomhederne har været centrale i at opstille udfordringen og hvor videnpersoner, sammen med virksomheden, har løst udfordringen, fx ved at udarbejde en vejledning eller be- eller afkræfte en hypotese, som kan ligge til grund for fx en videre ansøgning til et større projekt”, forklarer Mette Glavind.

Fokus på anlæg
I InnoBYG har der været det største fokus på byggeri. I den nye klynge vil anlægsområdet blive lige så centralt, og som dækker primært transportinfrastruktur samt drift og vedligehold af dette.

“Det giver rigtig god mening, at den kommende klynge også favner anlæg. Det er også et område vi arbejder med – og ud over de mange snitflader til byggeri, så er der også stort behov for mere fokus på vores veje, her tænker jeg både på udvikling og vedligehold og ikke mindst innovation, så vi får mere fokus på, at vores infrastruktur skal udvikles til fremtidens brug, fx selvkørende biler, øget trafik, bedre belægning som reducerer trafikstøj eller gør noget godt for miljøet”, siger Mette Glavind, og tilføjer, “Teknologisk Institut ser frem til at blive en del af en ny klynge, som kan fortsætte hvor InnoBYG slap, med at facilitere den nødvendige udvikling og fortsat skabe videnbroer på tværs af klyngens stærke netværk.”

Tidligere artikelVentetiden på en byggetilladelse er stigende
Næste artikelV2C vinder opgave på SDU-SUND, Syddansk Universitet i Odense