Opmåling og modellering af ungdomshusene, Hareskov-Værløse.

Fra kvantitet til kvalitet

Ungdomshusene er en andelsboligforening i Hareskov-Værløse bestånde af 4 matrikler: Lundsgården, Poppelgården, Ballerupvej og Nellikevej, der anvises til studerende og unge med særlige behov.

De 4 matrikler udgør tilsammen 53 nedslidte ungdomsboliger.

Som en del af renoveringsprojektet er det blevet vurderet hensigtsmæssigt at reducere antallet af ungdomsboliger fra de 53 til nu 39 ungdomsboliger og 5 familieboliger med det formål til gengæld at øge boligernes kvalitet og tilgængelighed.

Projektet indeholder blandt andet renovering af køkken, bad og klimaskærm, udskiftning af gulve, varmeforsyning og ventilation samt genoprette ydrevægge, vinduer, døre og sokler og i sidste ende gøre boligerne mere tidssvarende.

Vi havde et super godt samarbejde og er meget tilfredse med den leverede ydelse. Modellen arkiveres nu som eksisterende grundlag og sendes så videre til projektering af fremtidige forhold.”

– Shaun Persson, AI A/S

Ballerupvej
Nellikevej
Screenshot+2020-06-25+at+09.09.25.jpg

Grundlag for projektering

De fire 3D-modeller skal danne grundlag for AI Arkitekter’s projektering af alle fire matrikler. Ved renoveringsprojekter er det altafgørende for projektteamet at kunne regne med grundlagsmaterialet.

Med nøjagtig, opdateret data at bygge på, undgår projektet at støde på uforudsete konstruktioner og designmæssige udfordringer.

For at sikre en høj nøjagtighed og kvalitet af modellerne, har BIM Equity blandt andet udviklet Building Geometry Model Definition – BGMD. Lige fra dialog med kunden til dokumentation for brugeren, bruges BGMD’en som omdrejningspunkt.

BGMD’en beskriver datagrundlaget (opmåling eller tegninger), modellens detaljeringsniveau, tolerancer samt modelleringsmetode for den enkelte bygningsdel. Dette sikrer at al viden, forudsætninger og beslutninger overdrages til brugerne af modellen.

Læs mere om BGMD.

Fakta

Bygherre: Hareskov-Værløse Andelsboligforening, Afdeling 11Punktsky scanninger: LE34
3D-modellering: BIM Equity
Samlet areal: 2505 m2

De 4 delafsnit er modelleret individuelt og blev leveret i Revit i år 2020.

Scanninger blev udført med terrestisk farvescanner og IndoorViewer.

Poppelgården
Tidligere artikelNu kan du endelig netværke med andre HVAC-specialister igen!
Næste artikelDansk Boligbyg a/s ansætter økonomidirektør