I næsten 50 år har Dana Lim i et samarbejde med det lokale arbejds- og samværstilbud ITC beskæftiget personer fra lokalområdet i Køge med nedsat psykisk og ofte også fysisk funktionsevne, der gør det svært at indgå i det ordinære arbejdsmarked. Medarbejderne arbejder på nedsat tid i det omfang, den enkelte kan kapere, fra ITCs eget værksted, som Dana Lim har leveret maskiner og udstyr til. ”Det er ikke bare småopgaver, men et helt reelt arbejde, der lige så godt kunne være udført internt.” udtaler Dana Lim.

300 meter fra Dana Lims hovedsæde i Køge ligger et af ITCs værksteder, hvor mennesker med psykiske og fysiske udfordringer bosiddende i Køge kommune arbejder. Kollaborationen mellem Dana Lim og ITC har stået på i næsten et halvt århundrede og skaber en stor værdi for de tilknyttede borgere, men i høj grad også for lim- og fugeproducenten, der er glad for at kunne bidrage til lokalsamfundet på baggrund af et ligeværdigt samarbejde i stedet for ren velgørenhed.

“Hos Dana Lim støtter vi meget gerne op om vores lokalområde, og netop samarbejdet med ITC er et af de længste, vi har haft. Det går så langt tilbage, at vi faktisk ikke kan finde starttidspunktet i vores annaler. Vi ved, at der på ITCs værksted hænger en flyer omhandlende samarbejdet, som er dateret til 1976. Så omkring de 50 år er bestemt et godt bud på, hvornår det startede,” lyder det fra Christina Würtz Johansen, der er ansvarlig for Dana Lims samarbejde med ITC.

Arbejde, der gør en forskel for begge parter
“Arbejdet som borgerne tilknyttet ITC udfører for Dana Lim er det, som jeg vil kalde meningsfuld beskæftigelse. Der findes mange tilbud, men det her er reelle opgaver med deadlines, da vi jo har en forpligtigelse over for Dana Lim. Det giver en endnu større tilknytning til arbejdet og skaber en anden værdi for borgerne,” udtaler ITCs socialpædagog Johnny Ranøe-Wiinh Bach og uddyber:

“Medarbejderne sætter en stor ære i arbejdet. De kan gå ned i en butik og se produkter på hylderne, som de har været med til at lave, og det giver en glæde og en følelse af, at de for alvor bidrager til samfundet og skaber værdi. Det stråler ud af dem, når de støder på et Dana Lim produkt, at de ved, de måske har været med til at skabe det.”

310.000 tuber lim og 195 kilometer fugebånd – bare i år
Arbejdet som udføres, er da bestemt heller ikke bare småopgaver for velgørenhedens skyld, men opgaver der lige så vel kunne være udført af en medarbejder fra Dana Lim.

“Det er arbejde af høj kvalitet, som vi derfor også gerne betaler for. Og for at sætte deres arbejde i perspektiv så har borgerne hos ITC alene i 2022 pakket 310.000 tuber lim og 195 kilometer fugebånd,” afslutter Christina Würtz Johansen.

Tidligere artikel2 ud af 3 danske byggevirksomheder har polstret sig forud for opbremsning
Næste artikelStore bevillinger sikrer gennemgribende restaurering af Børsen