Mere træ i byggeriet kan give en enorm klimagevinst. Skal man nå en CO2-reduktion på 70 procent inden 2030, bør man ifølge brancheforening kigge på at øge niveauet af træ i byggebranchen, fordi det kan reducere CO2 med 45 procent. Desuden taler det ind i nye krav om CO2-reduktion i byggeriet, der træder i kraft den 1. januar 2023.

Danmark skal sænke CO2-udslippet med 70 procent inden 2030. Et ambitiøst mål, der kræver at vi kigger på byggebranchen, der står for omkring 40 procent af CO2-udledningen, hvis målet skal nås. Det mener brancheforeningen Træsektionen i DI Byggeri, der peger på, at klimagevinsten ved mere træ i byggeriet faktisk kan mærkes fra dag et, i modsætning til tiltag som flere el-biler på vejene eller vindmøller i horisonten.

“En af de vigtigste pointer ved træbyggeri er, at det er en grøn, velkendt og gennemprøvet byggeform, som mennesket har kendt til i årtusinder. Det giver derfor ingen mening, at vi ikke i langt højere grad satser på træbyggeri i forhold til vores klimamål om en CO2-besparelse på 70 procent inden 2030,” påpeger formanden for Træsektionen i DI Byggeri, Martin Skou Heidemann.

Reducering af CO2 med 45 procent
Mere træ i byggeriet kan ifølge Træsektionen nemlig være den sikre vej til at nå 2030-målene. Fra den 1. januar 2023 må nybyggeri over 1000 m2 maksimalt udlede 12 kg CO2 pr. m2 pr. år. Med de nye klimakrav i Bygningsreglementet er vi godt på vej mod en omstilling i branchen – den har ifølge Martin Skou Heidemann dog været for længe undervejs.

“En rapport fra Rambøll konkluderede i 2021, at hvis nybyggerier opføres i træ, kan det resultere i en årlig reduktion på 14,5 procent af CO2-udledningen, og for det enkelte byggeprojekts vedkommende kan der opnås en CO2-reduktion på helt op til 45 procent blot ved at ændre på materialevalget, så man bruger træ, som optager CO2 fra luften, og desuden er genanvendeligt. At vi ikke har kigget i træbyggeriets retning langt før, er mig en gåde,” understreger Martin Skou Heidemann.

Træ efterspørges i højere grad
Men store bygherrer har allerede annonceret, at de ønsker bæredygtigt byggeri, hvor træ kommer ind i billedet som et naturligt krav, og fra 2025 er det planen, at CO2 kravet også skal gælde for bygninger under 1000 kvm. Her kommer træ også ind i billedet.

I Træsektionen har man længe arbejdet med at forberede medlemmerne på den kommende tids krav.

“Vi ser ind i en spændende fremtid, hvor vi i branchen alle skal hjælpes ad med at efterleve de nye krav. Jeg mærker heldigvis en stor nysgerrighed blandt vores medlemmer, og vi har på seneste strategiseminar i Træsektionen blandt andet efterspurgt konkret dokumentation for kvaliteten i genbrugstræ, ligesom vi kommer til at rette et ønske til tømmerhandlerne om hjælp til at undgå ressourcespild. Bæredygtighed er ikke noget, vi nøjes med at tale om – det er noget, vi handler på,” siger Martin Skou Heidemann afsluttende.

Tidligere artikelArkitekter: Stor forskel på den kreative frihed i private og offentlige projekter
Næste artikel2 ud af 3 danske byggevirksomheder har polstret sig forud for opbremsning