I dag er stort set alt træ, der anvendes i produktionen af Ajos’ skurvogne, FSC- eller PEFC-certificeret, og det er et aktivt valg fra Ajos’ side, forklarer Ole Wamsler, adm. direktør i Ajos a/s.

Stort set alt træ, der anvendes i produktionen af Ajos’ skurvogne og kontormoduler, er i dag FSC- eller PEFC-certificeret.

Med opnåelsen af Svanemærket på sine pavillonmoduler blev et stort delmål opnået for Ajos a/, men den bæredygtige rejse fortsætter for udlejningsvirksomheden.

– Vi er naturligvis meget stolte over at have opnået licens til at opføre svanemærkede byggerier med vores pavillonmoduler. Det var et stort og langvarigt mål for Ajos, som blev opfyldt sidste år, hvor vi opnåede licens til at opføre svanemærkede pavillonbyggerier – og i maj i år færdiggjorde den første svanemærkede skole i Danmark. Samtidig har det øget vores fokus på at sætte et endnu mere bæredygtigt præg på resten af vores forretning, og her spiller vores mange skurvogne naturligt en meget stor rolle, siger Ole Wamsler, adm. direktør i Ajos a/s.

Den landsdækkende leverandør til bl.a. den danske byggebranche har netop nu en udlejningsflåde på mere end 1.200 skurvogne som løbende moderniseres og udvides. Skurmodulerne anvendes over hele landet til skurbyer i alle størrelse på primært byggepladser og i industrien, og de er efterspurgte både på grund af deres mange tilpasningsmuligheder og deres bæredygtige profil.

– Vores skurvogne har et meget lavt CO2-aftryk i hele deres levetid. Vi arbejder hele tiden på at gøre dem endnu grønne og endnu mere bæredygtige, og gennem de sidste 3-4 år har vi hævet standarden for det træ, der anvendes i dem. I dag er stort set alt træ, der anvendes i produktionen af skurvognene, FSC- eller PEFC-certificeret. Det gælder råtræ, lister, udvendig beklædning, dørkarme og selv bænkene i skurene, siger Ole Wamsler.

Både FSC og PEFC er anerkendte internationale nonprofit organisationer, der arbejder for ansvarlig skovdrift. Træ, som er FSC- eller PEFC-certificeret, stammer beviseligt fra en bæredygtig skovdrift, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Træer optager CO2 fra luften, mens de vokser og lagrer den i træet, indtil det nedbrydes eller fældes, hvorved den samme mængde CO2 frigives og kan optages af andre træer. Derfor er bæredygtig skovdrift et af de bedste redskaber i kampen for et bæredygtigt klima og miljø.

Samtidig sikrer certificeringerne, at dyr og planteliv i skovene bliver beskyttet, samt at de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og garanteret korrekte arbejdsforhold og aflønning.

– Vejen frem i markedet for en leverandør som Ajos er ved at være på forkant med udviklingen, og den udvikling går kun én vej, og det er mod endnu mere bæredygtige produkter. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Vores bæredygtighedsstrategi havde et foreløbigt peak med Svanemærket, og selv om vores skurvogne i sine nuværende former har et meget lavt klimaaftryk, vil vi endnu længere i den udvikling. Ved at vi har et cirkulært koncept i hele vores forretning, er vi med til at skubbe byggebranchen i en mere bæredygtig retning, siger Ole Wamsler.

Ajos’ skurvogne har allerede flere energivenlige installationer som standard. Herunder LED-belysning og Pir-censorer, der er bevægelsescensorer, så lyset kun er tændt, når der er folk i skurvognene. Dertil kommer en isoleringsgrad, der ligger væsentligt over lovkravet, som er formuleret i “Bekendtgørelse om indretning af skure og lignende”.

Ajos tilbyder også varmepumper som tilvalg i sine skurvogne, hvilket langt de fleste af deres kunder aktivt tilvælger.

Tidligere artikelJönsson høster ordrer og prækvalifikationer på renoveringsstrategi
Næste artikelNænsom skuropsætning i følsomt bymiljø