Aalborg Kommune samarbejder, som led i en særlig klima- og energiindsats, med den almene boligorganisation Alabu Bolig om at reducere energiforbruget.

Alabu Bolig er med ca. 5.700 lejemål i Aalborg Kommune en af byens største formidlere af almene boliger. Det betyder, at boligorganisationen har et godt grundlag for at gøre en stor forskel på bæredygtighedsområdet.

Som seneste skridt har Alabu Bolig nu indgået en såkaldt klimapartnerskabsaftale med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning. Den går i sin enkelthed ud på, at boligorganisationen forpligter sig til at bidrage til det nationale mål om 70 % reduktion af drivhusgasudledningen i 2030 i forhold til 1990, og Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning vil understøtte denne indsats.

Det sker bl.a. ved, at Alabu Bolig i samarbejde med Aalborg Kommune uddanner grupper af lejere i boligorganisationens afdelinger til at agere grønne ambassadører. Deres viden skal sprede sig til andre beboere, der på denne måde bliver inspireret til at tænke grønnere i deres hverdag.

Men der er meget andet i indsatsen, fortæller Alabu Boligs administrerende direktør, Klaus Ringgaard:

Alabu Bolig vil gerne gå forrest og være den mest bæredygtige boligorganisation i Nordjylland. For at kunne nå dertil, skal også vores leverandører kunne leve op til Alabu Boligs standarder og være førende inden for bæredygtighed på deres område. Bæredygtighed skal med andre ord være en del af fx udbudsmaterialer og leverandøraftaler, også for at sikre, at Alabu Bolig bygger, renoverer og vedligeholder vores ejendomme på en forsvarlig måde”, siger han og fortsætter:

Det er én del af opgaven. Men vi kommer bl.a. også til at sætte nogle konkrete mål for reduktion af drivhusgasudledningen fra transport og forbrug – og så skal vi selvfølgelig hjælpe vores beboere med at have en bæredygtig adfærd. Det er en spændende proces, vi er i gang med, og i samarbejde med Aalborg Kommune kan vi gøre meget mere, end vi kan alene”.

Sidstnævnte indsats indebærer bl.a., at omkring 10 energiambassadører i form af beboere fra Grønneparken i Aalborg Øst er gået i gang med en uddannelse til Energiambassadører. Den forestås af Aalborg Kommune.

”I 2030 skal vi have reduceret vores udledning af drivhusgasser med 70 %. Det er et ambitiøst mål, som vi i Aalborg også skal bidrage til – og med en målrettet indsats for den grønne omstilling er vi godt på vej. Handlemuligheder for et grønnere forbrug i eget hjem og i den enkelte boligafdeling er nødvendigt, hvis vi skal nå i mål med vores ambitioner om grøn omstilling”, siger rådmand for Energi- og Miljøforvaltningen i Aalborg Kommune, Lasse P.N. Olsen.

Aftalen løber frem til 2030. I den periode er Aalborg Kommune også forpligtet til via Aalborg Forsyning at levere ydelser, som fremmer energieffektivitet og grønne energiløsninger for boligforeningen. Det sker bl.a. gennem en gradvis indfasning af vedvarende energikilder i fjernvarmen og udfasning af fossile brændsler.

Tidligere artikelPavillonbyggerier løser uforudsete pladsbehov for lægeklinikker
Næste artikelNyt lagerkompleks på Taulov Dry Port får tagpap, som neutraliserer kvælstof