Hver femte beskæftigede arbejder i et fag med lige kønsfordeling, hvilket er en fordobling fra 2010, viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Dog er arbejdsmarkedet fortsat kønsopdelt for særligt faglærte og MVU’er.

I 2010 arbejdede 10 % af de beskæftigede i et fag med ligelig kønsfordeling. Det tal er steget til 21 % i 2021.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistisk.

Et blandet fag defineres i analysen som fag, hvor der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder beskæftiget. Nærmere præcist defineres et fag som blandet, når mellem 40 og 60 % af de beskæftigede er kvinder.

“Det er meget positivt, at andelen af beskæftigede, der arbejder i fag med lige kønsfordeling, er fordoblet. Det er et udtryk for, at vi bevæger os i en retning, hvor man i højere grad vælger fag ud fra interesse og ikke kun ud fra sit køn. Det er med til at øge talentmassen og potentialet for kvalificeret arbejdskraft,” siger Emilie Agner Damm, analysechef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

“Det er dog fortsat næsten otte ud af ti beskæftigede, som arbejder i et fag med skæv kønsfordeling, så der er et stykke vej endnu, når det kommer til et kønsblandet arbejdsmarked,” siger Emilie Agner Damm.

Inden for journalistisk arbejde er kønsfordelingen fuldstændig lige. Derudover er de kønsblandede fag dobbelt så udbredt på det akademiske arbejdsmarked som generelt.

Blandt personer med en lang videregående uddannelse er det 41 %, der arbejder i et fag med lige kønsfordeling, hvor det derimod kun gælder 11 % for personer med en mellemlang videregående uddannelse (MVU).

Faglærte og MVU’ere halter efter

Det er kun hver omkring tiende beskæftigede med en erhvervsuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse, der arbejder i fag med lige repræsentation fra begge køn.

“Den højeste andel af kvinder findes inden for sundhedsfag og sekretærarbejde, og mændene er særligt overrepræsenterede i byggefagene. Det er også de fag, der kulturelt har været forbundet som klassiske mande- og kvindefag, og det har vi ikke været gode nok til at få gjort op med,” siger Emilie Agner Damm.

“Vi har og vil få store rekrutteringsudfordringer i jobfunktioner, der varetages af særligt faglærte og MVU’er. Derfor er det et problem, at vi ikke har formået at knække koden til et mere ligeligt kønsfordelt arbejdsmarked. Vi går glip af en masse kvalificeret arbejdskraft, når næsten halvdelen af arbejdsstyrken afholdes fra disse jobfunktioner fordi de er omgærdet af fordomme,” siger Emilie Agner Damm.

Læs analysen her.

Analysens hovedkonklusioner

  • Andelen af beskæftigede, som arbejder i et fag med ligelig kønsfordeling, er fordoblet siden 2010.
  • Især faglærte og personer med mellemlange videregående uddannelser (MVU) arbejder i fag, der er domineret af enten mænd eller kvinder.
  • Jordemoderarbejde er med 99,9 procent kvinder det fag med den højeste kvindeandel. Derudover findes de højeste kvindeandele inden for sygeplejerskefaget og blandt personer med læge- og advokatsekretærarbejde.
  • Den højeste koncentration af mænd findes inden for byggefag som f.eks. tagdækning, VVS-arbejde og maskinarbejde. Også inden for murerarbejde, elektrikerarbejde, stål- og betonkonstruktionsarbejde og tømrerarbejde er der under to procent kvinder.
  • Det mest blandede fag er journalistisk arbejde. Her er kønsfordelingen 50/50. Derudover er der en ligelig kønsfordeling, når vi ser på arbejde inden for samfundsøkonomi, teknisk tegnearbejde og køkkenchefarbejde.

Top-10 med højest andel af kvinder

Tabellen viser de ti fag med den højeste andel af kvindelige beskæftigede i 2021.

Jobfunktion Andel kvinder
Jordemoderarbejde 99,9 %
Lægesekretærarbejde 98,8 %
Arbejde med tandpleje 98,5 %
Advokatsekretærarbejde 97,2 %
Sygeplejerskearbejde 95,8 %
Assisterende veterinærarbejde og veterinærteknisk arbejde 95,4 %
Frisørarbejde 93,3 %
Arbejde inden for farmaci 93,0 %
Kost- og ernæringsarbejde 92,2 %
Almindeligt sekretærarbejde 89,6 %

 

Top-10 med højest andel af mænd

Tabellen viser de ti fag med den højeste andel af mandlige beskæftigede i 2021.

Jobfunktion Andel mænd
Arbejde med tagdækning 99,3 %
VVS-arbejde 99,2 %
Entreprenørmaskinførerarbejde 99,0 %
Murer- og brolægningsarbejde 98,9 %
Metal- og maskinarbejde 98,8 %
Mekanikerarbejde inden for motorkøretøjer 98,5 %
Stålkonstruktionsarbejde 98,5 %
Tømrer- og bygningssnedkerarbejde 98,4 %
Arbejde med opførelse af betonkonstruktioner 98,3 %
Elektrikerarbejde 98,2 %

Anm.: Tabellerne indeholder kun fag, hvor mindst 1.000 personer er beskæftiget.

Kilde: AE på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistisk.

Læs analysen her.

Tidligere artikelTeknologien giver muligheder, men det er mennesker, som gør forskellen
Næste artikelFlere indhenter håndværkertilbud online på trods af nedgang i markedet