Foto: Martin Tholstrup – Bestyrelsesformand, Træ i Byggeriet

Den globale opvarmning kører på fuldt blus, og med de højere temperaturer følger også i stigende grad store politiske ambitioner. Det viser dog ofte at være svært at omsætte visioner til handling – særligt når nye klimatiltag alligevel ikke må stå i vejen for virksomheders indtjenings- og konkurrenceevne, som det står skrevet i den nye klimalov.

I Danmark er sandsynligheden for hedebølger firedoblet de seneste år, viser et studie fra World Weather Attribution. Udsigterne er heller ikke gode på verdensplan. Senest viste en undersøgelse fra den internationale forskningssammenslutning IMBIE, at indlandsisen smelter hurtigere end hidtil antaget. Det kan potentielt få konsekvenser for 40 millioner mennesker, der vil blive ramt af kystoversvømmelser inden for det næste århundrede.

Klimaet har brug for nye løsninger, der inden for kort tid kan reducere CO2-udslippet og lette det massive pres på kloden. 

I Danmark er de første skridt taget med regeringens nye klimalov. Loven skal sikre, at vi i Danmark reducerer vores CO2-aftryk med hele 70 procent i 2030 – blandt andet ved hjælp af sektorstrategier for landets erhvervsliv. Her ser vi særligt på byggeriet, som ifølge en rapport fra FN og Det Internationale Energiagentur er en sektor, der er ansvarlig for hele 40 procent af den globale CO2-udledning og dermed en af verdens helt store klimasyndere.

Byggeriets CO2-aftryk kan deles op i to kategorier: driftsenergi og byggematerialer.

Driftsenergi er den energi, vi blandt andet bruger til at opvarme vores huse, lave mad og gå i bad. Her er det tidligere lykkedes byggesektoren at reducere forbruget af energi gennem et mangeårigt fokus på driftsenergi ved eksempelvis bedre isolering. 

Byggematerialer er et område, hvor der er øjeblikkelige og store CO2-reduktioner at hente. Ifølge en rapport fra World Green Building Council stammer 11 procent af verdens samlede CO2-udledning fra produktionen af byggematerialer, heriblandt særligt stål og cement, som er hovedingrediensen i beton, som er verdens mest anvendte byggemateriale. DTU anslår, at cementproduktionen er ansvarlig for fem procent af klodens samlede udslip, mens andre forskere vurderer, at udledningen er helt oppe på otte procent. Cementindustrien er således den tredjestørste udleder af CO2 i verden – kun overgået af USA og Kina.

Hensigten er ikke at afskaffe brugen af cement og beton på grund af deres uundværlighed i bestemte byggeprojekter. Men i de fleste byggeprojekter – særligt inden for boligbyggeri – er der mange områder, hvor cement og beton med fordel kan erstattes eller benyttes i kombination med mere bæredygtige byggematerialer. 

Et mere bæredygtigt byggemateriale er træ, som rummer store klimagevinster – endda gennem hele materialets levetid. For det første udleder forarbejdningen af træmaterialer ikke nær så meget CO2, som mange andre byggematerialer gør. For det andet absorberer træer CO2 under sin vækst, som benyttes til at danne ilt. Så ved at bygge i træ lagrer vi miljøskadelige kulstoffer i vores bygninger, som ellers ville sive op i atmosfæren. For det tredje er træ en fornyelig ressource, der let kan genbruges eller indgå som en naturlig del af naturens økosystem, hvis bygningen en dag rives ned – uden at udlede den lagrede CO2.

Klimagevinsten ved at bygge i træ er, at man samtidig erstatter energitunge byggematerialer. Ifølge en rapport fra Aalborg Universitet halveres klimabelastningen i etagebyggerier, hvor de bærende konstruktioner er af træ.

Men træets store potentiale er ikke gået op for den danske byggesektor endnu. Det skyldes især en konservativ byggetradition samt manglende erfaring med at bygge i træ.

Men andre lande viser store fremskridt med træ som byggemateriale. I de skandinaviske nabolande vokser anvendelsen af træet som byggemateriale. I eksempelvis Norge skyldes det især, at man har indført et statstilskud, der tilgodeser træbyggerier. En lignende ordning burde Danmark måske overveje, hvis de høje klimaambitioner skal realiseres. 

Det tyder dog på, at danskerne er klar til ændringer for at bevare klimaet. 44 procent af den danske befolkning vil gerne betale fem procent mere for at bo i en bolig med en mere bæredygtig profil, mens 50 procent er villige til at bo på færre kvadratmeter, hvis boligen er miljøvenlig, ifølge en rapport fra Rambøll. Og den gode nyhed er, at det for private og offentlige bygherrer end ikke er nødvendigt at betale mere for klimavenligt træbyggeri.

Nu skal byggebranchen bare med på den grønne omstilling. 60 procent af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder tænker faktisk over og vil helst bygge bæredygtigt, men det er kun under fem procent af de igangværende byggerier i landet, der kan betegnes som bæredygtige, ifølge en undersøgelse fra Dansk Byggeri. Det kan også aflæses i tal fra Træ i Byggeriet, som viser, at anvendelsen af træ i byggebranchen i Danmark er faldet fra 12 til 8 procent det seneste årti.

Men vi skal ikke vente på udviklingen af nye løsninger, der måske engang i fremtiden kan stoppe de fremskredne klimaforandringer. Mange af løsningerne findes allerede, men vurderes fortsat som vanskelige at implementere hos landets store og små virksomheder. Mens presset udebliver på de store klimasyndere i byggeriet, forværres klimaet. Her er en øget anvendelse af træ i byggeriet en mulighed, som kan benyttes, fordi vi allerede nu har og kan anvende både teknologien og materialerne til træbyggeri. Forventningerne til de mange, store politiske visioner er dermed skyhøje og må nødvendigvis kunne gøre en tydelig og mærkbar forskel allerede på kort sigt.

Tidligere artikelCertificeret termografering med Elma Instruments’ FLIR T860
Næste artikelNy facilitychef hos Lemvigh-Müller skal lede og udvikle de fysiske rammer