Foto: Göran Egnell // Coromatic

Coromatic A/S præsenterer resultater fra undersøgelse om, hvordan datacentre og anden virksomhedskritisk infrastruktur prioriterer sikkerhed og risikostyring.

Risikoanalyse af den digitale infrastruktur er ikke et område, som ledelsen prioriterer eller afsætter ressourcer til, ifølge undersøgelsen fra Coromatic. 

“Det faktum, at ledelsen ignorerer de enorme forretningsrisici, som et brud på den digitale infrastruktur medfører, er ikke en ansvarsfuld handling, hverken over for kunder, ansatte, aktionærer, eller samfundet som helhed. Jeg vil sende et stærkt signal til ledelsen i virksomheder i Norden om at lytte til den indsigt, som de får fra de ansvarlige for den digitale infrastruktur, og arbejde strategisk for at øge kontrollen,” siger Göran Egnell, der er senior sikkerhedsekspert og ansvarlig for rådgivning hos Coromatic.

En tredjedel af de ledere, som er ansvarlige for datacentre og anden kritisk infrastruktur, indikerede i undersøgelsen, at et afbrud ville bringe virksomhedens aktiviteter i fare. Næsten halvdelen angav, at det ville have en betydelig indflydelse på virksomhedens forretning. Næsten 80 procent angav alternativerne. Den tid, virksomheden overlever i tilfælde af et afbrud, bliver kortere, 19 procent kan ikke drive virksomheden i endnu et sekund uden adgang til infrastrukturen, og for 60 procent er smertegrænsen minutter eller en time.

Dog har de ansvarlige ledere af datacentre og anden virksomhedskritisk infrastruktur ikke de ressourcer, der er nødvendige for at udføre risikoanalyser. 30 procent angav de manglende ressourcer som den største hindring for gennemførelse af risikoanalyser, og 20 procent vurderede, at deres ledelse ikke prioriterede spørgsmålet.

“Sammenlignet med tidligere år, da vi foretog den samme undersøgelse, kan vi se, at de der mener, at et afbrud er en risiko for hele eller en del af virksomheden, stiger, og den tid, hvor virksomheden kan køre videre, konstant bliver kortere. Dette kan naturligvis forklares med, at hastighed og tilgængelighed bliver stadig vigtigere, når digitaliseringen fortsætter. Det burde være nok at lægge pres på øverste ledelse for at prioritere emnet,” siger Göran Egnell.

Undersøgelsen viser også, at investeringerne i datacentre og anden kritisk digital infrastruktur forventes at stige i de kommende to år. 57 procent siger, at de vil øge investeringerne med 5-15 procent eller mere, sammenlignet med 29 procent, der har et lignende investeringsbudget som i dag. Årsager til investering i infrastruktur kan opdeles i tre områder; ydelsesforbedringer, omkostningsreduktion og risikominimering. Dog angav kun seks procent bæredygtighed som den primære drivkraft for investeringer, og området beskrives som en af flere vigtige faktorer, når de tager beslutninger om nye investeringer, hvor kun tre procent angav det som afgørende.

Undersøgelsen blev gennemført online i samarbejde med undersøgelsesfirmaet Mistat i løbet af maj og juni 2019. Over 260 ledere inden for it, ejendomsadministration og finans med ansvar for datacentre og anden kritisk infrastruktur hos store og mellemstore virksomheder i Norden i alle sektorer, svarede.

Tidligere artikelFreja ejendomme med 22 statslige ejendomme til salg over hele landet
Næste artikelBoligsalget med rekord i 2019 – viser ny tendens blandt købere