Foto: Ines Alvarez, Unsplash

Biobaserede materialer er bæredygtige og kan blive nødvendige som en del af fremtidens byggematerialer. Et nyt forskningsprojekt skal med finansiering fra Danmarks Frie Forskningsfond undersøge, hvordan kunstig intelligens kan være med til at udvikle dem.

I takt med at verdens befolkning vokser, skal der bygges enormt mange nye boliger.

Men arkitekturen og byggesektoren befinder sig midt i en ressourcekrise. Vi er ved at løbe tør for grundmaterialer som sand og mineraler, mens vi drukner i plastik. 

I denne forbindelse er det nødvendigt at finde nye måder at forstå, håndtere og anvende alternative materialer på, når der skal bygges i fremtiden.

Forskningsprojektet Predicting Response – AI for 3D Printing Biopolymers in Architecture skal afdække, hvordan kunstig intelligens kan bruges til at forstå og udvikle biobaserede byggematerialer. 

Robotstyret 3D-print 

Forskningsprojektet skal undersøge, hvordan avancerede digitale algoritmer kan bruges til robotstyret 3D-print af biopolymerkompositter, som er biologisk nedbrydeligt plastik.

“Biobaserede materialer er bæredygtige og kan derfor have stor betydning for byggeri i fremtiden. Men de er også komplekse og svære at styre under produktion”, siger Mette Ramsgaard Thomsen, som er professor ved Center for IT og Arkitektur på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering og fortsætter:

“Med kunstig intelligens kan vi karakterisere og forudse egenskaberne i materialerne og skabe nye metoder, som kan standardisere fremstillingen af nye, biobaserede byggematerialer”.

Bio-teglsten

Mette Ramsgaard Thomsen skal stå i spidsen for forskningsprojektet, som skal strække sig over fire år, og sker i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og University of Reading i England.

Forskningsprojektet forsøger at tænke ud af boksen i forhold til fremtidige byggematerialer, og hvad et byggemateriale skal kunne.

“Det kan være, vi i fremtiden kan beklæde vores bygninger med nogle nye bio-teglsten hvert tredje år, som så vil falde ned, rådne og blive til dejlig muld til dine stokroser i haven. Det kunne sagtens være en mere bæredygtig mulighed for opbygning af bygningskroppen på et hus”, siger Mette Ramsgaard Thomsen.

Forskningen skal være med til at åbne op for en ny bæredygtig byggekultur globalt, hvor materialer gentænkes i nye former.

Tidligere artikelDe nominerede til Byggeriets Klimapriser
Næste artikelDanskerne generes af nabostøj