Fremover skal en langt større del af en ny bygning bestå af genbrugte byggematerialer. En stopklods har indtil nu været frygten for, hvem der havde ansvaret og skulle betale, hvis de brugte byggematerialer medførte skader. Det problem er nu løst.

Hvis det skal blive almindeligt at benytte genbrugte byggematerialer i nye bygninger eller bygninger, der bliver renoveret, så skal de kunne forsikres på lige fod med nye byggematerialer. Derfor har Danmarks første onlineplatform for genbrugte byggematerialer, GreenDozer, og den internationale forsikringsmægler WTW (tidligere Willis Towers Watson) samarbejdet om at få lavet den første forsikring af sin slags for genbrugte byggematerialer.

Og det bliver der brug for. EU har nemlig fastsat, via den såkaldte EU-taksonomi, at fremtidens bygninger skal bestå af hele 15% genbrugte byggematerialer. EU ønsker at begrænse klimaaftrykket i byggeriet og stiller derfor krav om større anvendelse af genbrugsbyggematerialer. I dag er det under én promille af byggematerialerne i en bygning (målt i værdi), der er genbrugte.

Nye lovkrav kalder på løsning

De nye lovkrav giver anledning til langt større genbrug af byggematerialer, hvilket har givet panderynker i byggebranchen. Det har indtil nu været en udfordring rent forsikringsmæssigt, da de bygningsejere, som leverer genbrugsmaterialerne, vil undgå det erstatningsansvar som brugen af materialerne kan indebære i nye byggeprojekter.

Det tager den nye forsikringsløsning højde for. Her sikres leverandøren af de brugte byggematerialer mod yderligere forsikringskrav, hvis der opstår skader som følge af at der bliver brugt genbrugte byggematerialer. Det er GreenDozer, som tager ansvaret ved at have tegnet den nye forsikringsløsning med WTW som forsikringsmægler. Hermed er vejen banet for trygt at kunne genbrugsbyggematerialer i stor skala.

”Med denne løsning har vi slået to fluer med et smæk. Forsikringen sikrer, at genbrugte byggematerialer er dækket med den samme produktansvarsforsikring, som nye materialer. Derudover er leverandøren sikret mod yderligere omkostninger i forsikringsøjemed, hvis genbrugsmaterialerne forårsager skade. Det er helt centralt, at en forsikring kan løse dét problem. Ellers tør ingen binde an med at bruge genbrugte byggematerialer i stor skala,” forklarer Jan Rohde, som er CEO i GreenDozer.

At kunne være med til at støtte den bæredygtige omstilling har været afgørende for WTWs involvering i sagen.

”Vi ønsker at være med til at sikre de virksomheder, der har en bæredygtig tilgang til byggeriet. I denne sag kunne vi se, at der var en tydelig barriere for at benytte genbrugte byggematerialer i stor skala i byggebranchen. Den barriere har vi nu været med til at fjerne,” siger Camilla Elverdal, der er administrerende direktør i WTW Danmark.

Tidligere artikelVinderen af arkitektkonkurrencen om det nye danske robotcenter på Lindø er fundet
Næste artikelForbrugere efterspørger svanemærkede byggematerialer