Foto: Jan O. Gregersen

Jan O. Gregersen går 1. maj 2020  fra næstformandsposten til formandsposten i bestyrelsen på TECHCOLLEGE. Dette formandsskifte er er et resultat af en tidligere indgået aftale om, at formandsposten hvert 2. år veksler mellem at være besat af henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanter.

Formandsskiftet er dermed et ganske udramatisk skifte, hvor den tidligere formand, Torben Nørgaard Christensen, i stedet fortsætter som næstformand. Af den samme grund kommer skiftet heller ikke til at betyde den store revolution i bestyrelsens fortsatte arbejde: 

“Med sidste års ansættelse af en ny direktør i form af Søren Samuelsen, der har arbejdet med at få udarbejdet en ny strategi for skolen, er de næste års retning allerede udstukket, og det kommer formandsskiftet ikke til at ændre på”, fortæller Jan O. Gregersen og fortsætter: 

“Vi vil fortsat have tre store fokusområder; implementeringen af skolens nye strategi på tværs af hele organisationen; en bygningsstrategi for både at optimere de nuværende kvadratmeter og undersøge mulighederne for nybyggeri; og det altid store og vigtige spørgsmål om, hvordan vi får flere unge mennesker til at vælge en erhvervsuddannelse. Den nuværende situation med nedlukning på grund af corona-virussen kommer til at give nogle uforudsete, nye udfordringer i form af blandt andet mistede lærepladser, og der bliver det i den kommende tid vores fremmeste opgave at sørge for, at vi kan få bevaret så mange pladser som muligt.”

Stor erfaring
Jan O. Gregersen blev tilbage i 2014 valgt ind i bestyrelsen på TECHCOLLEGE, som bestyrelsesmedlem, inden han derefter i 2018 blev valgt til næstformandsposten. Han har dertil været formand i Aalborg Metal i de seneste 10 år, ligesom han sidder i Dansk Metals forretningsudvalg. Han bestrider bestyrelsesposter i blandt andet Erhvervshus Nordjylland og LO Aalborg, så hverken bestyrelsesarbejdet eller formandsansvaret er noget nyt for ham.

“En god bestyrelse tager ansvar for, at tingene udvikler sig i den rigtige retning, og det synes jeg, at TECHCOLLEGE’s bestyrelse har haft god succes med. Jeg ser frem til at fortsætte i samme gode gænge som hidtil, hvor samarbejde og oprigtig interesse for TECHCOLLEGE’s bedste har været kendetegnende for bestyrelsens arbejde”, fortæller Jan O. Gregersen.

Fortsat samarbejde
Tidligere formand, Torben Nørgaard Christensen, blev valgt ind i bestyrelsen tilbage i 2010. Dengang som næstformand, og siden 1. maj 2014 har han været formand. Han fortsætter som tidligere nævnt som næstformand fra 1. maj 2020, og Jan O. Gregersen glæder sig til at fortsætte deres samarbejdet, selvom de nu bytter stol.

“Samarbejdet i formandsskabet har været rigtigt godt, og det vil selvfølgelig fortsætte, selvom det nu er mig, der skal forberede bestyrelsesmøderne sammen med direktøren”, slutter Jan O. Gregersen.

Tidligere artikelHvad løber der gennem vandrørene?
Næste artikelPartnerskabet fsb HJEM skydes i gang med renovering af 351 boliger på Østerbro