Det er langt fra alle, der er villige til at betale prisen for at komme godt fra start med deres byggeprojekt. Når det kommer til stykket, er det simpelthen ønsket om at spare mest muligt, der vinder. Jeg oplever, at der er en udbredt opfattelse af, at projektering købes til en fast pris som en procentsats af den samlede anlægssum.

Giver det et bedre byggeri for pengene? Får man de rigtige og nødvendige kompetencer i spil? Og køber man i virkeligheden falsk tryghed ved en fast pris?

Penge givet ud i de indledende faser tjener sig hurtigt hjem

Lad mig slå det fast én gang for alle; en fornuftig investering i de tidlige faser af projektforløbet fordyrer ikke byggeriet – tværtimod. Penge givet ud i de indledende faser tjener sig hurtigt hjem under opførelsen og efterfølgende i driften – det er helt normalt, at 1 krone i projektering skal sammenlignes med 1000 kroner i byggeriets samlede bygge- og driftsfase. Min erfaring er, at du som bygherre bruger dine penge bedst i starten af projektforløbet, ved at sikre, at dine samarbejdspartnere arbejder ud fra de bedste erfaringer for det optimale projektforløb, med udgangspunkt i ydelsesbeskrivelserne for byggeri.

Min påstand er, at alt for mange fokuserer på tekniske løsninger, og ikke på de processer der skal til for at frembringe de bedste løsninger for projektet, og dermed for dig som bygherre. Jeg ser alt for ofte, at beslutninger som bør tages tidligt i procesforløbet, ikke tages, før det er alt for sent, hvilket får store økonomiske konsekvenser for projektet.

For de projekterendes arbejde er det en forudsætning, at bygherre træffer beslutninger om f.eks. byggeriets planløsning (placering af rum, funktioner og teknik) før man projekterer detailløsninger og installationer. Desværre forlanger de projekterende rådgivere ikke disse beslutninger ud fra et aftalt beslutningsskema, men arbejder alt for langt ned i detaljerne, ´når de nu er i gang´.

Ha prioriteterne i orden

Et byggeprojekt er en langsigtet investering. Hvis vi i stedet for at starte processen med at tale om kvadratmeterpriser vender bøtten på hovedet, og indleder med at definere, hvad der reelt er behov for i projektet, så viser min erfaring, at rammen for en god proces er sat, og at beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag.

Hvilke beslutninger skal du som bygherre træffe og hvornår?

Det kan være frustrerende ikke at vide hvad man skal tage stilling til – ud over farverne på væggene. Den professionelle bygherrer må ofte inddrage flere i beslutningerne, f.eks. ledere og andre i din organisation – personer der ikke nødvendigvis er ”byggefolk”, hvor mangel på viden gør det svært at forstå en byggetegning, hvilket kan volde store problemer.

Hvornår har du som bygherre fået beslutningslister, der fortæller hvad du skal godkende, hvornår, ud fra hvilket grundlag samt hvor lang tid du har til at træffe dine beslutninger? Jeg vil vove den påstand, at du som flergangsbygherre mange gange har stået i en situation, hvor dine rådgivere meddelte dig, at du skulle træffe en væsentlig beslutning her og nu, da projekterende ikke kunne komme videre uden din beslutning.

Prioriter et helhedssyn, erfaring og faglig bredde

Hvis man ser på en bygnings levetid, så er langt den største værdi allerede fastlåst ved valg af løsninger i projekteringsfasen. En uvildig projekteringsledelse med helhedssyn, stor erfaring og en faglig bredde, har derfor i min optik en hel afgørende betydning for byggeriets kvalitet.

Selv ved fastprisaftaler opstår der utilsigtede hændelser, som økonomien ikke tager højde for, regningen skubbes til driftsperioden, groft sagt. Fast pris kan derfor blot være en falsk følelse af tryghed, en måde at lave suboptimering på projektet, i stedet for et fokus på værdiskabelse. Ved fast pris har rådgivere og projekterende entreprenører mulighed for at fokusere på deres muligheder for at øge deres indtægter igennem hele projekteringsfasen. En stærk og gerne uvildig projekteringsledelse er en udgift i de tidlige faser af byggeriet – men har du så råd til at spare penge på denne ydelse?

Tidligere artikelPihl vinder totalentrepriser for tæt på to milliarder kroner
Næste artikelEr godt indeklima også vigtigt for dig?