Foto: Pexels.com

Realdania støtter en videreudvikling og udbredelse af et frit tilgængeligt beregningsværktøj. Flere kan således lære at beregne en livscyklusvurdering af både eksisterende og nyt byggeri, så klimabelastningen nedbringes mest muligt.

I de kommende år vil byggeriets miljøbelastning og ressourceforbrug komme i fokus som følge af de politiske mål for nedbringelse af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030. Byggeriets energiforbrug til drift af bygninger er ansvarlig for 20 procent af Danmarks samlede CO2-udledning, ifølge Energistyrelsen.

Hertil kommer indlejret klimapåvirkning i forbindelse med produktion af materialer, transport til byggepladsen, produktion på byggepladsen og endt levetid for materialerne. Der er ikke et præcist tal for Danmark, men globalt er tallet 11 procent, ifølge World Green Building Council.

Udbredelse og integration af værktøjet i hele branchen
Men en af udfordringerne er, at det er svært for beslutningstagere og rådgivere træffe valg for at nedbringe klimabelastningen fra det enkelte projekt. Derfor har Realdania givet støtte til en videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg – et frit tilgængeligt værktøj, der er udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet, byggebranchens aktører og med støtte fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen.

”LCAbyg er udbredt blandt grønne frontløber-virksomheder og i bygge-uddannelser. Men værktøjet skal bruges af mange flere aktører for at udbrede kendskabet til belastninger fra det eksisterende og nutidige byggeri og løsninger for det fremtidige, klimavenlige byggeri,” siger projektleder Anne Gade Iversen, Realdania.

Brugervenligheden og den digitale integration med branchens øvrige værktøjer skal også forbedres som en del af arbejdet, som Realdania støtter med knap 4,7 mio. kr.

Stor klimaforskel
Harpa Birgisdottir, seniorforsker på BUILD, tidligere SBi, har som en del af udviklingen af livscyklusvurderinger været med til at analysere 60 danske bygningsprojekter. Hun kan se, at klimaaftrykket varierer kraftigt:

”I nybyggeriet varierer klimaaftrykket med 100-200 procent. Når vi sammenligner større renoveringer i forhold til at rive ned og bygge nyt, kan vi se, at klimabelastningen ved renovering kun er 20 procent af belastningen ved at rive ned og bygge nyt. Samtidig udgør den eksisterende bygningsmasse langt den største del af byggeriet. Derfor er det super vigtigt at bruge LCA i alle byggeprojekter, både nybyg og renovering” siger Harpa Birgisdottir.

LCA fokuserer på den miljømæssige bæredygtighed i byggeriet. Ved en beregning af totaløkonomien af det enkelte byggeprojekt kan det frit tilgængelige beregningsværktøj LLCbyg anvendes. 

Tidligere artikelPensionDanmark inviterer til grundstensnedlæggelse
Næste artikelBedre energimærker kan spare klimaet for tonsvis af CO2