Som en af de første i installationsbranchen benytter Kemp & Lauritzen 3D-scanning i deres projekter. 3D-modellerne optimerer planlægningsfasen, minimerer risikoen for dyrebare fejl og forbedrer tidsstyringen i byggeprocessen.

Kemp & Lauritzen er blandt landets førende installationsvirksomheder, og som en af de første i branchen har de nu taget 3D-scanninger i brug i deres projekter.

Forud for udførelsesfasen scanner en højt specialiseret maskine bygningen, så alt inventar, apteringer og eksisterende installationer registreres i punktskyer, som efterfølgende bruges til udarbejdelsen af en detaljeret 3D-model, der kan sammenføres med informationer fra arkitekter og ingeniører. 3D-Modellerne gør det muligt for Kemp & Lauritzens ingeniører og projektledere allerede i designfasen at afklare knudepunkter omkring udførelse af deres tekniske installationer og at planlægge og prissætte et installationsprojekt ned til mindste detalje.

Tikker alle bokse af

Det var Kemp & Lauritzens Engineering-afdeling, som for to år siden fik øjnene op for teknologien.

“Vi er altid nysgerrige og interesserede i ny teknologi, som skaber værdi for os og vores kunder. Det kan for eksempel være teknologi, der optimerer vores arbejdsprocesser, skærer i omkostningerne og minimerer risikoen for uforudsete udgifter og overskridelser af tidsfrister. Med 3D-scanning kan vi sætte flueben ved alle punkter”, fortæller Søren Nielsen, der er afdelingschef i Engineering ved Kemp & Lauritzens Engineering.

Søren Nielsen oplyser ligeledes, at 3D-scanningerne er et stort aktiv i forhold til at kvalitetssikre og dokumentere virksomhedens arbejde internt.

3D-scanning sikrer mindst mulig downtime

For Fibervisions i Varde er et projekt med installation af et nyt sprinkleranlæg i et ældre produktionsanlæg første gang, at virksomheden benytter sig af 3D-teknologi. 

“Anlægget er fra 80’erne og er løbende blevet ændret og udvidet. Tegningsmaterialet med rørføringerne er derfor ikke længere opdateret. Derudover har tegningerne typisk også været udført med opdeling i entrepriser og uden et samlet overblik over installationer og placeringsgeometri i rummet. Det gør det svært på forhånd at planlægge placeringen af nye sprinklerrør, så de dækker deres tiltænkte områder”, siger Ove B. Pedersen, som er Senior Projekt Engineer hos Fibervisions.

Anlægget benyttes til produktion i hygiejneindustrien og er nødt til at blive lukket ned, mens installeringen af sprinkleranlægget foregår. For at undgå unødvendig downtime, er det derfor vigtigt, at entreprenørerne kan være så godt forberedte som muligt forud for opgaven.

“Her ser vi 3D-scanning med efterfølgende bearbejdning af punktskyen som en mulighed for at ”gå” igennem anlægget, måle afstande mellem forhindringer og på forhånd planlægge rørføringen. Vi forventer, at det vil give os større sikkerhed for, at opgaven kan udføres til tiden uden overraskelser og ekstra regninger”, siger Ove B. Pedersen til slut.

Tidligere artikelGive Steel A/S udgiver første miljøvaredeklaration
Næste artikelAdapteo leverer sikre vaccinationscentre på fem dage*