Trods et udfordrende år med en markant ordrenedgang grundet COVID-19 formår den nordjyske entreprenørvirksomhed TL BYG A/S at præsentere et positivt resultat i det netop afsluttede årsregnskab.

Coronakrisen har haft stor indflydelse på aktivitetsniveauet i dele af byggebranchen, og det mærker man også hos den nordjyske entreprenørvirksomhed TL BYG. Virksomheden har netop færdigbearbejdet årsregnskabet for 2019/20 og er på grund af regnskabsafslutning 30. juni 2020 en af de første større byggevirksomheder med et regnskab, der inkluderer første bølge af COVID-19:

“Coronakrisen har ramt meget forskelligt på tværs af brancher og inden for de enkelte brancher. Det gælder også byggebranchen, hvor nogle har haft et meget travlt år, mens andre har været mere påvirket. Her hører vi til den sidste del, da vi blandt andet har et fast netværk af private investorer, som vi bygger for. Dette segment har været forholdsvis tilbageholdende siden 11. marts“, forklarer adm. direktør Peter Boltau fra TL BYG.

Peter Boltau siger supplerende, at det dog er lykkes at komme ud af året med sorte tal på bundlinjen. Bruttofortjenesten er i seneste regnskabsår faldet fra 138 millioner kroner til 119 millioner kroner, mens årets resultat efter skat i samme periode er reduceret fra 13,3 millioner kroner til 1 million kroner. Resultatet skyldes hovedsageligt en lavere ordrenedgang grundet COVID-19.

“Både ledelse og bestyrelse anser resultatet som tilfredsstillende under omstændighederne. Vi har siden marts måned haft en mærkbar nedgang i ordrer, og det rammer os selvsagt hårdt på indtjening og bundlinje”, siger adm. direktør i TL BYG Peter Boltau og fortsætter:   

“Vi er privilegerede, at vi har en ejerstruktur, som tillader os at tænke langsigtet. Det kommer os til gode i ekstraordinære perioder som den, vi gennemgår netop nu. Vi har derudover formået at tilpasse organisationen efter den nye virkelighed, og vi ser derfor lyst på fremtiden”.

TL BYG er nu fire måneder inde i det nye regnskabsår 2020/21, og også her forventer ledelsen sorte tal på bundlinjen. Peter Boltau påpeger dog, at sigtbarheden er lav på grund af COVID-19 – særligt i 2021.

Digitalisering og bæredygtighed fortsat i højsædet

TL BYG har da også fortsat sine langsigtede investeringer i blandt andet digitalisering og bæredygtighed, hvilket ifølge direktøren også vil blive en prioritet det kommende år.  

“Det forpligter at være en virksomhed af vores størrelse, og det er i vores øjne afgørende, at virksomheder i byggebranchen tager et ansvar og interesserer sig for, hvordan man kan arbejde strategisk med verdensmålene for en mere bæredygtig udvikling. Det gælder både bæredygtig drift på byggepladser, men også ansvarsfuld leverandørstyring, rekruttering og grønne omstillingsprocesser”, siger Peter Boltau.

Bæredygtighed spiller bl.a. en central rolle på byggepladsen ved Gigantium i Aalborg, hvor TL BYG som totalentreprenør er i gang med at opføre en 4.300 kvadratmeter stor tilbygning i tre etager. Byggeriet omfatter blandt andet to sammenhængende sportshaller samt en ny hovedindgang og ankomstområde mod syd. Her har TL BYG et markant øget fokus på reduktion af energi- og ressourceforbrug samt sortering og genanvendelse af materiale – blandt andet i samarbejde med den socialøkonomiske virksomhed Råt&Godt, der genbruger materiale fra byggepladsen på deres værksted.

Nordjyske TL BYG blev i 2017 kåret som en af byggebranchens IT-rollemodeller og har siden foretaget yderligere investeringer i at digitalisere virksomhedens arbejdsprocesser. TL BYG har bl.a. udviklet et nyt softwaresystem, der sikrer en mere effektiv arbejdsgang. Systemet styrker den interne kommunikation, skaber et bedre overblik og definerer en klar struktur for medarbejderne på tværs af afdelinger. Kunderne vil i fremtiden kunne tilgå systemet med eget login og følge deres projekt tæt.

Tidligere artikelUnidrain styrker marketingindsatsen med ny projektleder
Næste artikelNuuk City Development vælger entreprenør til byens nye brandstation