Erfaring viser at den såkaldte SRS (StøjReducerende Slidlag) belægning, ikke har tilstrækkelig støjreduktion eller holdbarhed. Der er derfor brug for udvikling af en ny type støjreducerende asfalt. 

XLN (Xtra Low Noise) er titlen på et nyt udviklingsprojekt, som gennemføres af PEAB (tidligere YIT Danmark A/S), Vejdirektoratet, Københavns Kommune og Teknologisk Institut, som er projektleder.  Med støtte fra Miljøstyrelsen, er målet at udvikle morgendagens robuste slidlag med lang holdbarhed og 5 dB støjreduktion.

Trafikstøj er en stor udfordring samfundsmæssig 
Ole Grann Andersson fra Teknologisk Institut er projektleder, og han er glad for at kunne deltage i udviklingen af XLN-belægningen, for støj er et af de væsentligste miljøproblemer i den vestlige verden og netop vejtrafikstøjen udgør den største udfordring.

Næsten 1,4 mio. danskere er plaget af trafikstøj over den vejledende grænseværdi og rigtig mange døjer med støj, som ligger væsentligt over de seneste anbefalinger fra WHO. Med den viden vi har i dag – at trafikstøj påvirker helbredet yderst negativt – så er det en vigtig samfundsmæssig udfordring, vi forventer at bidrage til at løse med det her projekt“, siger Ole Grann Andersson.

I dag ligger den danske grænseværdi for trafikstøj på 58 dB, men de seneste anbefalinger fra WHO (2018) er på blot 53 dB, hvilket tyder på, at vi har undervurderet trafikstøjens skadelighed. Trafikstøj påvirker helbredet med bl.a. stress, hjerte-/karsygdomme, diabetes og cancer til følge og er dermed også en samfundsmæssig dyr omkostning. Hvert år dør 200-500 danskere for tidligt på grund af trafikstøj.

Behov for en ny løsning
En nylig artikel i Ingeniøren satte fokus på, at SRS-belægningen ikke fungerer godt nok – hvilket dog ikke kommer som en nyhed for Ole Grann Andersson.

I Danmark har vi igennem de seneste ca. 15 år anvendt SRS til at dæmpe trafikstøj. De seneste 8-10 års erfaringer viser dog desværre, at denne belægningstype hverken giver tilstrækkelig, blivende støjreduktion eller holdbarhed. Det forventer vi til gengæld at kunne opnå med udviklingen af XLN-belægningen i projektet“, siger Ole Grann Andersson.

Og en bedre løsning er i høj kurs. Både borgerne, politikerne og vejmyndighederne efterspørger en robust slidlagsløsning, som effektivt reducerer trafikstøj. Den løsning forventer Ole Grann Andersson at kunne levere via det nye projekt.

Vores mål er at udvikle morgendagens robuste støjreducerende asfaltslidlag med en effektiv formstabilitet, der sikrer en markant, blivende støjreduktion og en konstruktiv holdbarhed på højde med traditionelle asfaltslidlag, i det her projekt“, siger Ole Grann Andersson og tilføjer.

I projektet arbejder vi bl.a. i vores asfaltlaboratorium. Her har vi en ny, avanceret laserteknologi til rådighed, der nøjagtigt kan måle en vejbelægnings overfladetekstur (de små fordybninger og opspring i belægningsoverfladen). Vi ved i forvejen, at der er en vis sammenhæng mellem en vejbelægnings støjafgivelse og overfladetekstur. Det gør, at vi, allerede i laboratorieregi, kan få en god fornemmelse af en belægnings forventelige støjreduktions-potentiale og dermed udpege de væsentligste og bedste kandidater til den afsluttende fuldskala afprøvning. På den måde undgår vi de mange omkostningstunge ”trial-and-error markforsøg”, som tidligere har været brugt i udvikling af belægninger“, siger Ole Grann Andersson og understreger, at udviklingen af XLN og har fokus på bæredygtighed og miljørigtige løsninger.

Når projektet er afsluttet, er forventningen, at det nye, robuste XLN-slidlag skal kunne erstatte traditionelle slidlag ved den almindelige, løbende drift og vedligehold af det danske vejnet ved bymæssig bebyggelse.

Tidligere artikelPrestigebyggeri i Norge bliver vundet af HSHansen
Næste artikelDe sidste elementer til Villa Copenhagen bliver leveret af Bøjsø