Foto: Pexels.com
Endnu flere pensionsselskaber tilslutter sig nu de fælles skatteprincipper, som ATP, Industriens Pension, PensionDanmark og PFA lavede en aftale om i august for både at påvirke skatteadfærden i Danmark og på internationalt plan.

AP Pension, Lægernes Pension, MP Pension, PenSam, Pædagogernes Pension, P+ og Velliv har alle tilsluttet sig ATP’s, Industriens Pensions, PensionDanmarks og PFA’s fælles skatteprincipper. Det er for at sikre ansvarlig skatteadfærd når der foretages unoterede investeringer gennem eksterne forvaltere. De elleve selskaber forvalter tilsammen en formue på mere end 2.500 mia. kr.

Bo Foged, adm. direktør i ATP, Laila Mortensen, adm. direktør i Industriens Pension, Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, og Allan Polack, Group CEO i PFA, er de 4 initiativtagere til principperne. De udtaler fælles at andre virksomheder i branchen er velkommen med følgende udtalelse: 
”Når vi står sammen i branchen, kan vi gøre en større forskel for at påvirke udviklingen. Vi forventer, at samarbejdet om ansvarlig skattepraksis vil styrke vores dialog med eksterne forvaltere, så det i højere grad er muligt at undgå aggressiv skatteplanlægning og fremme skattemæssig transparens i investeringer. Vi håber, at de fælles principper udvikler sig til en egentlig branchestandard.”

Lederne i de 7 nye selskaber der bakker op om skatteprincipperne er, adm. direktør i AP Pension Bo Normann Rasmussen, adm. direktør i Lægernes Pension Chresten Dengsøe, direktør i MP Pension Jens Munch Holst, adm. direktør i PenSam Torsten Fels, adm. direktør i Pædagogernes Pension Sune Schackenfeldt, adm. direktør i P+, Pensionskassen for Akademikere, Søren Kolbye Sørensen, og adm. direktør i Velliv, Steen Michael Erichsen. De har hertil udtalt:
”Skatteundgåelse og aggressiv skatteplanlægning underminerer en hensigtsmæssig fordeling af værdierne og modarbejder intentionerne bag FN’s verdensmål. Derfor skal det bekæmpes. Vi tilslutter os principperne i håb om, at den brede opbakning sender et stærkt signal til omverdenen og giver større gennemslagskraft overfor aggressiv skatteplanlægning.” 

Slutteligt tilføjede de følgende: 
”De fælles skatteprincipper for unoterede investeringer er et vigtigt skridt og giver os en koordineret tilgang til, hvordan vi kan formidle vores krav og forventninger til eksterne forvaltere og på den måde fremme ansvarlig skattepraksis. Sammen står vi langt bedre, når vi vil fremme dagsordenen for ansvarlig skat.”

Overordnet punkter i skatteprincipperne er følgende:

  • Pensionsselskaberne accepterer ikke aggressiv skatteplanlægning.
  • Pensionsselskaberne forbeholder sig ret til at efterspørge yderligere rapportering og foretage stikprøver for at kontrollere, at den eksterne forvalter ikke udøver aggressiv skatteplanlægning.
  • Den eksterne forvalter skal overvåge og håndtere relevante skatterisici på en ansvarlig måde.
  • Pensionsselskaberne opfordrer til transparens på skatteområdet.
  • Pensionsselskaberne opfordrer eksterne forvaltere til at vedtage egen skattepolitik.

Tidligere artikelDanmarks bedste tømrerlærling kåret
Næste artikelPlastikposerne er fortid i Brødrene Dahl