Foto: Diffus ventilation er en integreret indeklimaløsning, som i sig selv både omfatter luft og lyd, men også gør det nemt at optimere belysning og dagslys. Projekt: Sydmors Skole på Mors. 

Fra storrumskontorer til klasselokaler er indeklimaet et af de vigtigste succesparametre, når brugerne rykker ind i nye fysiske rammer. Her vinder diffus ventilation bestående af akustiklofter med jævn nedsivning af afkølet frisk luft terræn som en effektiv måde at skabe godt indeklima på – uden træk, temperaturforskelle eller ventilationsstøj. Det har blandt andre Skanska gode erfaringer med.   

Indeklimaet indtager i dag en topplacering på listen over vigtige hensyn i projekteringen, særligt i forbindelse med nybyggeri. Og med god grund: I Norden opholder vi os nemlig op mod 90 procent af tiden inden døre.

Forskningen viser, at såvel luftskiftet som akustikken i et lokale påvirker en lang række faktorer lige fra vores indlæringsevne og opgaveløsning til følelser af træthed og stress. Dermed er indeklimaet også vigtigt for trivslen, når brugerne indtager lokalerne. Og dét er en faktor, som med helt nye byggestandarder som fx WELL bliver stadigt vigtigere også for byggeriets tekniske specialister at forholde sig til.

Hele loftsfladen bruges som ét stort armatur
Men hvordan kan man så rent teknisk være med til at skabe bygninger, der faktisk understøtter trivsel og velvære? Én metode, der har vundet indpas de senere år, er såkaldt diffus ventilation. Det fortæller teknisk chef Carsten Christiansen fra Rockfon, der er en af de producenter, som arbejder med løsningen:

“Den går også under navne som kølelofter, sivelofter eller ventilerende akustiklofter. Det er en integreret indeklimaløsning, som i sig selv både omfatter luft og lyd. Men afhængigt af det specifikke design gør den det også nemmere at optimere belysning og udnyttelse af dagslyset i lokalerne”. 

Ved diffus ventilation indblæses afkølet frisk luft over loftspladerne, så der dannes et overtryk. Den friske luft siver derefter via akustiklofterne ned i lokalet. På den måde kan man udnytte den naturlige termiske opdrift i lokalet til at skabe et jævnt og stabilt luftskifte uden forskellige temperaturzoner, trækgener eller summende støj fra mekanisk ventilation.

“I princippet fungerer hele loftsfladen som ét stort indblæsningsarmatur, og man opnår derfor et jævnt luftskifte overalt i lokalet. Samtidig er der mindre behov for store rørsystemer, og der er ingen nedhængte kølebafler eller synlige indblæsningsarmaturer. Det er arkitekterne selvfølgelig glade for, men det er også teknisk og økonomisk en fordel, at der er færre store installationer at skulle installere, servicere og vedligeholde”, fortsætter Carsten Christiansen. 

Meget positive tilbagemeldinger fra brugerne
Diffus ventilation er på mange måder en mere enkel og fleksibel løsning end klassisk ventilation med luftkanaler eller vandbårne kølesystemer. Det forklarer projektchef Jesper Brandt fra Skanska:

“Den fordrer, at du laver et nedhængt loft, men derudover er der faktisk ikke de store begrænsninger. Og måske vigtigst af alt oplever brugerne en højere grad af tilfredshed med indeklimaet”.  

Jesper Brandt er lige nu i gang med det nye 16.500 m² kontorhus CPH Highline i København, der overalt inden døre opføres med diffus ventilation. Han har tidligere arbejdet med løsningen i et tilsvarende kontorbyggeri og er ikke i tvivl om, at den kunne anvendes i langt flere projekter, end den bliver i dag. Blandt andet fordi det er muligt at styre temperaturen mere præcist:

“Du kan sikre, at den luft, der nedsives, blot er 16-17 grader, hvilket ikke er muligt med andre systemer. Og det betyder, at du nemmere opnår den optimale rumtemperatur på omkring 20-22 grader jævnt fordelt i hele lokalet. Det er især en fordel i storrumskontorer, hvor der kan være stor forskel på belastningen i møderum, kontorpladser og gangarealer i løbet af dagen”. 

“De tilbagemeldinger, som vi får fra brugerne, er, at de oplever langt mindre træk og færre gener på grund af temperaturforskelle og støj. Det er overraskende positivt, selv om vi ikke har foretaget egentlige målinger, der kan bekræfte oplevelserne. Jeg er derfor overbevist om, at vi kommer til at se langt flere projekter med diffus ventilation fremover”, slutter Jesper Brandt af.

Tidligere artikelThe OMM Halo Jakke: En Uundværlig Del af Outdoor Garderoben
Næste artikelSystemair klar med nyt Geniox ventilationsaggregat