Boligblokken A17 i Toveshøj nord for Gellerup har gennemgået en gennemgribende renovering, der har transformeret boligerne fundamentalt, øget trygheden og banet vejen for en helt ny identitet.

Renovering er kommet på dagsordenen i byggebranchen efter et bredt politisk flertal i foråret afsatte 30,2 milliarder til renoveringer af den almene boligsektor frem mod 2026. Men hvordan skal renoveringen af den almene boligmasse foregå? Skal vi bryde med fortidens synder og skabe en ny fortælling, eller skal vi vise kulturhistorien respekt?

I Toveshøj nord for Gellerup er renoveringen af boligblok A17 netop afsluttet. Her har arkitekterne fået frie tøjler til at skabe en boligblok med sin egen identitet i et pilotprojekt. Og det har været en gevinst at tænke bebyggelsen på ny, mener arkitekt Jonas Amby fra Kjaer & Richter, der har arbejdet på projektet:

Vi har lagt mange tanker i at skabe et trygt sted, der får beboerne til at føle sig hjemme. Men også at skabe en hel ny arkitektur, hvor beboerne kan se og mærke, at vi har været her. På den måde bliver renoveringen også et signal om, at der er fokus på forbedringer i området. På byggeriet i Toveshøj har det været vigtigt for os som arkitekter at bryde områdets homogene arkitektur og skabe en ny fortælling for beboerne“, siger arkitekt Jonas Amby fra Kjaer & Richter, der har tegnet projektet.

Tryg arkitektur

Utrygge parkeringsarealer under lejlighederne er nedlagt og erstattet af byhuse i to plan. Indgangene er forstørret, gjort synlige og gennemlyste for at øge trygheden, mens oplyste passager på tværs af blokken skaber sammenhæng og minimerer antallet af blinde vinkler og mørke hjørner. Resultatet er mindre kriminalitet og større tryghed for beboerne.

Facaden har fået en markant modernisering, hvor de inddækkede altaner er opdateret med en ny altanløsning bestående af skydepartier i glas med integreret brystning.

Vi har haft fokus på, at beboerne som minimum skulle have det samme antal kvadratmeter uderum, som de altid har haft. I nogle tilfælde har vi endda været i stand til at give dem en større altan, end de havde tidligere“, siger Jonas Amby

Nyt facadesign

Et helt nyt facadedesign med dybder og relieffer skaber variation i udtrykket. Gyldenbrune facadekassetter i aluminium løber som lodrette og vandrette bånd på facaden, mens karnapper giver en vekselvirkning. Hele facadeløsningen er blevet leveret af Alumentdk, der normalt er kendt som leverandør af altaner og altaninddækninger.

Det har været en super spændende opgave for os. Vi skulle finde en løsning, der kunne leve op til nogle særlige krav til funktionalitet og fungere på en helt bestemt måde både på brugersiden og udvendigt med facadekassetterne. Vi har været en aktiv spiller i projekteringen sammen med arkitekten og MT Højgaard, som har været totalentreprenør på sagen. Det har været udfordrende og lærerigt. Jeg håber bestemt, at vi får flere renoveringsopgaver som Tovehøj i fremtiden“, siger direktør i Alumentdk Lars Bomholt.

Tidligere artikelSuper Eg rider stærkt med på den grønne bølge
Næste artikelTrods covid-19 rejser ny Østre Landsret rejser sig planmæssigt