Pihl Holding A/S bliver det nye koncernmoderselskab, der fremover kommer til at være paraply for byggevirksomhederne LM Byg, Pihl & Søn og BNS. Omstruktureringen styrker driften og skaber synergier på tværs af koncernen, fortæller bestyrelsesformanden.

Der er en styrkelse undervejs i en af landets store byggekoncerner. Pihl & Søn A/S og LM Byg A/S afslører i dag igangsætningen af en omstrukturering af koncernen, der skal munde ud i etableringen af et fælles holdingselskab, Pihl Holding A/S, der fremover vil være koncernmoderselskab for de tre driftsselskaber – LM Byg, Pihl & Søn og BNS. LM Byg A/S bliver fremadrettet et driftsselskab på linje med Pihl & Søn og BNS, mens en række centrale funktioner samles i det nye koncernmoderselskab. Den nye struktur skal fremtidssikre koncernen og skabe nye muligheder for vækst og effektivisering.

”Målet med omstruktureringen er at blive stærkere på alle parametre. Hvert selskab får ansvar og frihed i den daglige drift med fortsat stærkt projektfokus, og samtidig centraliserer vi en række funktioner i det nye holdingselskab. Vores virksomheder er lønsomme, og det skal de også være i fremtiden. Den nye struktur kommer til at effektivisere vores omkostninger og samtidig frigive ressourcer til nye tiltag og fokusområder,” siger Jesper Koefoed, bestyrelsesformand.

Hans Anker Nielsen, der er administrerende direktør i LM Byg A/S, træder ind som administrerende direktør for Pihl Holding A/S, når strukturen er på plads.

Størrelsen kræver ny struktur
Jesper Koefoed understreger, at LM Byg, Pihl & Søn og BNS fortsætter som selvstændige selskaber med hver deres direktør i spidsen. Det betyder, at den daglige drift kommer til at ligge hos de enkelte virksomheder, mens en række funktioner samles i Pihl Holding A/S. Det indebærer helt lavpraktisk en centralisering af fx lønsystemer og visse stabsfunktioner.

Ifølge Jesper Koefoed skaber det en lavere omkostningsstruktur, der medfører, at der frigives kræfter i de enkelte selskaber til at fokusere på salg, tilbud, produktion og indkøb. Målet er at vise rettidig omhu og sikre, at man også i fremtiden vil være konkurrencedygtige.

”Vi er gennem de seneste år nået en størrelse, hvor det strategisk giver mening at omstrukturere og derigennem give os plads til at vokse yderligere. Vi har en klar vision for fremtiden og for, hvordan vi kan tage et skridt op ad stigen som koncern, og det indebærer endnu tættere samarbejde og stærkere synergier på tværs af driftsenhederne,” siger Jesper Koefoed, der understreger at sammensætningen af kompetencer på tværs af LM Byg, Pihl og BNS fortsat vil give koncernen en unik position i markedet.

Konsortiet består
Den nye struktur frigiver samtidig flere ressourcer til fx bæredygtighed, arbejdsmiljø og udvikling på tværs af koncernen. Selvom der rokeres om i selskabsstrukturen, fortsætter samarbejdet i Pihlkonsortiet som tidligere.

”Vi skal ikke lave radikale ændringer i et i forvejen meget stærkt setup, men derimod udvise rettidig omhu, så vores selskaber er rustet til fremtiden. Hverdagen for vores medarbejdere bliver som før, og virksomhederne vil fortsat gøre brug af hinandens kompetencer i forskellige konstellationer som hidtil. Det har altid været vores store styrke at udnytte hinandens speciale og løfte opgaver sammen – det bliver der ikke ændret en tomme ved,” siger Jesper Koefoed.

Den nyudnævnte adm. direktør Hans Anker Nielsen, som er en del af den nye omstrukturering, glæder sig over de strategiske fordele og muligheder for forretningsudvikling som den nye selskabsstruktur vil afstedkomme:

”Ved at sammenlægge selskaberne under ét koncernmoderselskab udviser vi rettidig omhu og sikrer, at vi også i fremtiden vil være konkurrencedygtige. Med den nye selskabsstruktur kan vi bedre udnytte vores kapacitet og samtidig fokusere endnu mere på samarbejde og synergi på tværs af selskaberne, som er en vigtig forudsætning for vores ønsker om fortsat vækst. Herudover frigiver det ressourcer til forretningsudvikling, fordi en række nøglepersoner nu får et større fokus på udvikling, ” siger Hans Anker Nielsen.

Den nye koncernledelse i Pihl Holding vil bestå af Hans Anker Nielsen (CEO), Halldor P. Ragnarsson, Per Semmling og Mikkel Baastrup, hvor de tre sidstnævnte samtidig er direktører i hvert af datterselskaberne: Pihl & Søn, LM Byg og BNS.

Tidligere artikelNordic Platform overtager salgsfunktion efter Solideq
Næste artikelKaren Hjorth er ny projektkoordinator hos CJ A/S