Opdateret d. 23/11 2019

Byggetidende tager som dataansvarlig din databeskyttelse meget seriøst. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, som informerer dig om, hvordan vi behandler dine data. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:
Kontakt: VIGILANT ApS
Adresse: Lille Gråbrødrestræde 2c, 3. tv., 5000 Odense
Telefon: +45 29 60 96 47
Mail: admin@byggetidende.dk
Website: www.byggetidende.dk

Byggetidende sørger for fair og transparent databehandling
Vi oplyser dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilke formål. Du modtager oplysninger om dette på netop det tidspunkt, hvor indsamlingen af dine persondata finder sted.

Behandling af persondata
For at sikre den bedst mulige kvalitet af den service, vi leverer, anvender vi data. Vi anvender de oplysninger, du giver os, når du tilmelder dig vores nyhedsbreve, vores oversigt, eller når du kommunikerer med os. Andre oplysninger indsamles automatisk; heriblandt IP-adresser, information om browsertype og besøgte hjemmesider.

Anvendelse af persondata
Dine data indsamler og opbevarer vi til konkrete og forretningsmæssige lovlige formål. Vi gør det for at kunne levere de tjenester, du ønsker; herunder nyhedsmails.
Vi gør det for at kunne kommunikere med dig, herunder i forhold til ændringer i vilkår eller ændringer i vores services (eksempelvis oversigten).
Vi gør det for at sørge for, at bannerannonceringen er relevant for dig og for, at vi kan dokumentere værdien af annonceringen over for vores kunder.

Byggetidende behandler kun relevante persondata
De data, vi behandler om dig, er relevante i forhold til de formål, som er beskrevet ovenfor. Dette formål er afgørende for, hvilke typer af data der er relevante for os. Eksempelvis anvender vi ikke flere data end dem, som er nødvendige til bestemte formål.

Byggetidende kontrollerer og opdaterer dine persondata
Vi sørger for at opdatere dine persondata løbende, således at de er korrekte og ikke er vildledende.
Vi er afhængig af, at dine data er korrekte, således vores service kan fungere bedst muligt. Derfor beder vi dig oplyse, hvis der sker relevante ændringer i dine data.

Byggetidende sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Dine persondata sletter vi, når de for Byggetidende ikke længere er nødvendige i henhold til de formål, som var til grund for indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af disse data.

Byggetidende indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine persondata
Inden vi behandler dine persondata til de ovenstående beskrevne formål, vil dit samtykke blive indhentet, medmindre vi har et lovligt grundlag for at indhente dem.
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og det er ligeledes frivilligt. Hvis du ønsker at henvende dig til os, kan du gøre brug af kontaktoplysningerne, som du finder på vores kontaktside.

Byggetidende videregiver ikke dine persondata uden dit samtykke
Vi kan ikke videregive dine persondata til samarbejdspartnere og andre aktører uden dit samtykke. Vi vil i sådanne tilfælde informere om, hvad dine data vil blive brugt til, og du kan til enhver tid hindre denne form for videregivelse. Du kan ligeledes frabede dig henvendelser i markedsføringsøjemed i CPR-registret.

Brug af cookies
Vi placerer cookies på vores website, hvilket du bliver informeret om. Du bliver ligeledes informeret om anvendelsen af og formålet med at indsamle disse data.
Enkelte cookies er nødvendige for at sikre høj funktionalitet, og disse indstillinger kan anvendes uden brugerens samtykke.
Du kan få flere oplysninger om vores brug af cookies, hvis du kontakter os.

Dine rettigheder
Det er til enhver tid muligt at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, og hvorfra de stammer, samt hvad de anvendes til. Det er ligeledes mulig at få oplyst, hvor længe dine data opbevares, samt hvem der modtager data om dig. Du har også ret til at få rettet forkerte oplysninger samt til at tilbagekalde et eventuelt samtykke om behandlingen af dine persondata. I visse tilfælde vil det kræve, at du selv sletter eventuelle cookies i din browser.

Ændringer til vores persondatapolitik
Vores persondatapolitik vil løbende blive opdateret.