Foto: PR // PensionDanmark

Et nyt partnerskab mellem PensionDanmark og Diakonissestiftelsen tilbyder kommuner at opføre og drive friplejehjem uden at belaste de kommunale budgetter.

Tal fra Danske Kommuner samt fra Danmarks Statistik viser, at antallet af mennesker på over 80 år, forventes at være fordoblet i år 2030. Dette betyder et behov for yderligere 35.000 plejeboliger.

 ”Vi ønsker at opføre plejeboligerne i konstruktiv dialog med kommuner, som har brug for at øge kapaciteten af plejeboliger for at imødekomme lovkrav om ventetid og forventet efterspørgsel,” siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark, og Anne Mette Fugleholm, adm. direktør i Diakonissestiftelsen samstemmende og understreger, at det vil betyde økonomiske og servicemæssige fordele for de respektive kommuner. 

Fjerner pres på kommuner
PensionDanmark finansierer byggeriet, så det kommunale drifts- og anlægsbudget ikke bliver belastet og ligeledes løber kommunen ikke har nogen risiko i opførelsesfasen. Senere varetager Diakonissestiftelsen plejen og står for den faglige kvalitet og drift. Borgere, som er visiteret til plejehjem, kan frit vælge at bo på friplejehjem og for kommunen er taksten den samme, uanset om der er tale om et kommunalt drevet plejehjem eller et friplejehjem. For den enkelte beboer er der heller ikke flere udgifter. 

Til at begynde med vil det nye partnerskab etablere et friplejecentrene i Region Hovedstaden, hvorefter flere placeringer i Danmark skal undersøges. Modellen er baseret således, at PensionDanmark opfører og finansierer centrene, hvorefter Diakonissestiftelsen lejer sig ind i bygningerne.

Det gode ældreliv understøttes 
Alle friplejeprojekter opføres i overensstemmelse med bæredygtighedsprogrammet fra PensionDanmarks og ventes DGNB-bæredygtighedscertificeret i kategorien Guld.

Partnerskabet åbner samtidig op for muligheden af at etablere et antal seniorboliger og tilbyde seniorfællesskaber, som understøtter livskvalitet samt tryghed for den enkelte. Her har både Diakonissestiftelsen og PensionDanmark gode erfaringer med at udvikle seniorboliger med indbygget fællesskab.

Både PensionDanmark og Diakonissestiftelsen ser frem til samarbejdet, hvor de deler en fælles ambition om at sætte rammen om moderne plejeboliger med fokus på fællesskaber og fleksibilitet.

Tidligere artikelCommissioning i byggeriet
Næste artikelScandinavian Green Roof Award gik til Amager Bakke