RGS Nordic

Beskrivelse:
RGS Nordic er en specialistvirksomhed i korrekt behandling af forurenet jord, industrispildevand og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. RGS Nordic beskæftiger i dag mere end 250 medarbejdere og driver mere end 28 anlæg for modtagelse- og behandling af affald og rensning af spildevand. Disse anlæg er fordelt i både Danmark, Sverige og Norge. Anlægget som RGS Nordic har i Stigsnæs er faktisk det største kommercielle biologiske anlæg til rensning af industrispildevand i Norden.

RGS Nordic modtager og håndterer hvert får mere end 4,1 mio. tons jord og affald. Det behandles i både Sverige og Danmark. Og RGS Nordic behandler rent faktisk en tredjedel af alt affald fra danske bygge- og anlægsprojekter. Derudover renses hvert år 400.000 tons industrispildevand på anlægget i Stigsnæs.
RGS Nordic har en klar vision om at give vores børn en verden, hvor de har jordens ressourcer til rådighed. Det gøres ved at de renses og genbruges så vidt muligt, hvilket RGS Nordic gør en stor indsats for. Dertil har RGS Nordic en mission der går ud på at gøre det nemt for virksomheder at gøre cirkulær økonomi til en god forretning for dem.

RGS Nordic har også papir på deres store indsats for miljøet, som beviser deres forskellige certificeringer. RGS Nordic er ISO 9001 certificeret for kvalitetsledelse og ISO 14001 certificeret for deres miljøledelsessystem. Derudover er har de en DS 49001 certificering i CSR. RGS Nordic mener at disse anerkendelser er gode, men slet ikke nok. De vil fortsat træffe intelligente beslutninger på vegne af vores klode, således at virksomheder kan arbejde i den rigtige retning – små skridt ad gangen.

Kontaktoplysninger:
RGS Nordic A/S
Selinevej 4
2300 København

Mail: info@rgsnordic.com
Tlf.: +45 88 77 90 90

Du finder resten af virksomhedsoversigten her: Oversigt
Du kan derudover se hvilke virksomheder der har medlemskab på byggetidende her og ligeledes læse mere om medlemskabet her.

SENESTE ARTIKLER