Dansk Miljørådgivning A/S

Beskrivelse:
Kunder er altid i centrum hos Dansk Miljørådgivning og det er vores mål i tæt samarbejde med kunden altid at målrette vores rådgivning og løsningsforslag til netop kundens ønsker og krav. Derfor vil vi i alle kundeforhold gå efter at levere ydelser og produkter, hvor omfanget og kvalitet, svarer til kundens forventninger og krav.

Da de fleste kunder vælger at uddelegerer ansvar og beslutninger til os, tilstræber vi i ethvert kundeforhold at levere langtidsholdbar rådgivning af høj kvalitet, at opfatte os som vores kundes ambassadør og sidst at bruge kundernes penge på samme måde, “som vi ville bruge vores egne”.

For at leveret en kvalitet der afspejler bl.a. arbejdsmiljø og firmapolitik er det for Dansk Miljørådgivning et mål at vedligeholde virksomheden som ny, anderledes og bedre. Derudover er det for os som et ansvarligt medlem af samfundet et mål at yde rådgivning, som sikrer langsigtede miljømæssigt og økonomisk løsninger for kunden.

Dansk Miljørådgivning opfatter systematiske og dokumenterede arbejdsprocesser og rådgivning, som en helt naturlig del af vores rådgivning. Vi ønsker at sikre en daglig styring af projekterne via vores ISO-certificerede ledelsessystemer. ISO-certificeringen er til sikring af risiko, muligheder, interessenter samt den daglige rådgivning.

Der skal gennem ledelsessystemerne være fuld gennemsigtighed og dokumentation for, at vi følger egne og eksterne procedurer og regler. Dette gælder i alle organisationens led, helt fra nyansatte medarbejdere til firmaets direktion.

Kontaktoplysninger:
Dansk Miljørådgivning A/S
Børge Jensens Pl. 1,
5800 Nyborg
www.dmr.dk

+45 86 95 06 55
dmr@dmr.dk