Dansk Energirådgivning

Beskrivelse:
Dansk Energirådgivning er en virksomhed bestående af mere end 35 energispecialister, som arbejder med at skabe innovative energispareprojekter. Disse projekter skal bidrage til optimale arbejdsprocesser, forbedret driftsøkonomi og løbende til et grønnere miljø.

Dansk Energirådgivning er af den klare overbevisning at faglig ekspertise og tæt samarbejde med kunder er de altafgørende faktorer til succesfulde løsninger. Dansk Energirådgivning ønsker at skabe rentable projekter der sparer energi, hvilket de gør gennem tekniske løsninger. Alle rådgivere i Dansk Energirådgivning er specialiseret til at kunne forstå forskellige typer af processer og virksomheder, så enhver kunde vil kunne få den optimale rådgivning. Hos Dansk Energirådgivning er der et fælles mål om at skabe et grønnere og mere effektivt forbrug af energi. Dette opnås ved at spare på energien, således der kan opnås en mere grøn og rentabel produktion. Dansk Energirådgivning har et rådgiverteam der sidder klar med bred viden og erfaring på området. De seneste par år har de taget del i gennemførelsen af mere end 20% af de realiserede energibesparelser i Danmark.

Dansk Energirådgivning arbejder for at fremme verdensmålene fra FN, og Danmark er faktisk blandt de bedste til at efterleve dem. I 2017 g 2018 havde Danmark faktisk 2. pladsen på listen over medlemslande, som var kommer længst med efterlevelse af målene. Men vi er langt fra kommet i mål, og det er stadig vigtigt at udviklingen og implementering af bæredygtige løsninger fortsætter

Kontaktoplysninger:
Dansk Energirådgivning A/S
Glarmestervej 18B
8600 Silkeborg

Mail: kontakt@danskenergiraadgivning.dk
Tlf.: +45 86 83 74 83

Du finder resten af virksomhedsoversigten her: Oversigt
Du kan derudover se hvilke virksomheder der har medlemskab på byggetidende her og ligeledes læse mere om medlemskabet her.

SENESTE ARTIKLER