Bila

Beskrivelse:
Bila er en en dansk virksomhed, som hjælper virksomheder med produktionsoptimering gennem automatisering. Bila er grundlagt i 1988, og hjælper virksomheder med at optimere produktionen ved hjælp af industrirobotter. Bila har løsninger der dækker alt fra en simpel automatisering og til hele produktionslinjer, som dermed gøres fuldautomatiske.

Bila har samlet alle kompetencer under samme tag, hvilket omfatter rådgivning, konstruktion udvikling, implementering og den efterfølgende servicering af deres kunders robotanlæg. Bila har eget værksted, hvor de selv konstruerer og tester specialværktøj til deres robotanlæg.

Siden etableringen har Bila leveret over 2.000 automatiseringsløsninger til virksomheder inden for adskillige industrier i både Europa såvel som USA. Serviceafdelingen hos Bila rejser verden rundt for at servicere de færdigleverede anlæg, som også kan serviceres af globale samarbejdspartnere. Det er vigtigt for Bila at denne servicering sker på højeste niveau anset kundes placering. I alt beskæftiger Bila over 400 medarbejdere på deres 2 adresser i Danmark, samt Norge og Sverige.

Bila har klare mål for virksomheden udviklingen, som overordnet set lyder på at de vil levere de bedste løsninger indenfor alle brancher. Bila vil dertil kunne levere de mest driftsøkonomiske robotløsninger på markedet, samt skabe en let og effektiv implementering af løsningen. Her har Bila fokus på alt lige fra det først besøg hos deres kunde til robotløsningen står for den daglige drift i virksomheden.

Kontaktoplysninger:
BILA A/S
Industrivej 18
7900 Nykøbing

Mail: bila@bila.dk
Tlf.: +45 97 71 00 44