I sidste uge nåede NCC en milepæl i et stort kabelprojekt, som udføres for Energinet. Her blev de sidste 800 m kabel udlagt med vandspuling. Projektet har lagt kabler fra Glentegården koblingsstation til Bellahøj koblingsstation, en strækning på i alt 7,5 km. Det blev festligt markeret med balloner, tak, ros og kage.

Energinet er i fuld gang med at forny og forstærke kabelnettet i hele Storkøbenhavn for at fremtidssikre elforsyningen i området. Der er behov for udskiftning af udtjente kabler samtidig med, at der også er brug for at udvide kapaciteten til et område, hvor befolkningen vokser meget.

Gennem de seneste år har NCC gravet mange kilometer rør ned og udlagt nye kabler for Energinet med en metode, hvor kablerne spules gennem rørene med vand ved højt tryk. Metoden hedder Watucab, og det er en effektiv metode, som NCC har stor erfaring med. Metoden bidrager til at nedsætte anlægsperioden og giver dermed færre gener for borgerne på strækningen.

Erfaring og kompetencer er helt afgørende

Som entreprenør på sådan et omfattende projekt, møder man mange uforudsete udfordringer, og det er helt afgørende for både sikkerheden og kvaliteten, at vi har en bygherre, der bidrager til de mange løsninger og ændringer undervejs. Vi tænker det som ”vores projekt”, og det er vitalt for en fælles succes,” siger afdelingschef Kirsten Kruuse fra NCC.

På et projekt der kører over så lang tid, vil der naturligt ske en vis udskiftning af holdet undervejs, og det er en ekstra udfordring for sikkerheden. Det har sikkerhedsleder Jeanette Tulle Nyborg Larsen taget aktivt fat i undervejs.

For mig er et godt samarbejde alfa omega for et godt projekt; vi skal ikke tage fløjlshandsker på og bare tilpasse os, men stille spørgsmål og bede om sparring,” siger hun. ”Ved at sætte barren højt og samtidig være lydhør over for alle i projektet, kan vi sammen skabe en kultur, hvor alle tør stå frem, når det gælder sikkerhed og trivsel.

Massivt fokus på sikkerhed

De lange kabelstrækninger går gennem både naturområder og tætbebyggede, trafikerede områder, så projektet har budt på mange udfordringer undervejs. Blandt andet fordi der visse steder skal graves i mere end fire meters dybde for at holde den nødvendige afstand til andre ledninger i jorden.

Undervejs har teamet modtaget Energinets sikkerhedspris som en flot anerkendelse af holdets indsats for at løfte ansvaret for sikkerheden i fællesskab, og da den sidste spuling blev fejret, blev netop det fælles fokus på en sikker arbejdsplads fremhævet af både Energinets Arbejdsmiljøkoordinator Charlotte Gjørup Ægidius og NCC’s egen sikkerhedsleder, Jeanette Tulle Nyborg Larsen, der har arbejdet tæt sammen for at sikre, at alle havde fokus på sikkerhed hele vejen gennem projektet.

Tidligere artikelAjos opgraderer sin salgsafdeling for skure
Næste artikelRekordregnskab af Jönsson