I august 2018 indledte MT Højgaard Danmark etableringen af Molslinjens Færgeterminal i Aarhus. Nu har virksomheden netop afsluttet hovedentreprisen på terminalen, som hastigt nærmer sig åbning.

Når Molslinjen den 11. november lægger til på kajpladsen i Østhavnen i Aarhus, er det kulminationen på to års hårdt arbejde for MT Højgaard Danmarks vandbyggere, som har udført hovedentreprise på projektet. Opgaven har indeholdt alle større vandbygningsdiscipliner, og det er en af de største vandbygningsopgaver på dansk grund i nyere tid.

Aarhus Færgeterminal har været en drømmeopgave for en dansk vandbygger, for den har jo det hele. Der er både kajkonstruktioner, fender-konstruktioner, stenkastninger, landindvindinger, uddybninger og håndtering af gytje helt ned til 25 meter under vandoverfladen. Og fordi funderingsforholdene er så bløde og udfordrende, har vi virkelig fået testet og styrket vores kompetencer“, siger Jimmy Laursen, der er afdelingsdirektør for vandbygning i MT Højgaard Danmark.

Trykbølger fra Molslinjen skabte natarbejde

I lange perioder har vandbyggerne arbejdet om aftenen og natten på pladsen. De kraftfulde trykbølger fra Molslinjen har nemlig umuliggjort arbejde fra virksomhedens flåde i dagtimerne. I det hele taget har det været en teknisk krævende opgave – ikke mindst på grund af udfordrende funderingsforhold.

Den bløde havbund betyder, at en almindelig spuns ikke er tilstrækkelig til at sikre en stabil kajvæg. Derfor har vi anlagt en kombivæg, hvor vi kombinerer 30 meter lange stålrør og spunsprofiler. Det er ikke en almindelig løsning, og det er jo spændende for vores vandbyggere på pladsen at udføre sådan et stykke arbejde. Derudover er det selvfølgelig dejligt, at resultatet er blevet godt“, siger Jimmy Laursen.  

Aarhus Havn er bygherre på projektet, og de er godt tilfredse med, at terminalen nu er ganske tæt på åbning.

“Aarhus Havn har haft et meget tæt samarbejde med MT Højgaard og rådgiveren, Rambøll. I et så kompliceret havnebyggeri er det vigtigt at såvel kvalifikationer som samarbejde fungerer godt, og det må vi sige har været tilfældet på dette projekt. Stor ros til såvel entreprenør som rådgiver for en meget professionel styring og gennemførelse af projektet“, siger Kim H. Meilstrup, der er afdelingsleder i Infrastructure, Aarhus Havn.

2.500 ton stålrør

Alt i alt har MT Højgaard Danmark anvendt 3.300 ton spuns, 13.000 meter betonpæle, 2.500 ton stålrør og 7.000 kubikmeter beton til projektet, hvor virksomheden også har indvundet 340.000 kubikmeter land.

Færgeterminalen bliver taget i brug den 11. november 05.45. 

Tidligere artikelIngen slinger i sikkerhedsvalsen hos Ajos
Næste artikelNordic Platform overtager salgsfunktion efter Solideq