V2C ApS

Bygherrens uvildige samarbejdspartner igennem alle byggeriets faser
Vi udfører risikoafdækning i alle byggeriets faser.

Vi ser værdien i det kompetencebaserede byggeri og dækker med vores team mange af de kompetencer, som bygherrerådgivere og entreprenører traditionelt leverer tilsammen.

Vi løser udfordringer og opgaver for en række af landets største og mest interessante bygherrer, offentlige som private. Vi hjælper med at skabe et solidt beslutnings- og projektgrundlag på det højeste faglige niveau. Vi er drevet af lysten og evnen til at sætte vores faglighed i spil for at levere de bedste løsninger for vores kunder. Kort og godt sætter vi bygherren for bordenden og giver denne tryghed gennem hele byggeprocessen.

V2C’s medarbejdere er alle passionerede mennesker med årelang erfaring fra både projektering, udførelse af byggeri og drift af bygninger fra både entreprenørvirksomheder og bygherreorganisationer. Vi kender livet på byggepladsen og har konkret byggeteknisk erfaring. Det giver os de rette forudsætninger for at rådgive og hjælpe med at skabe værdi i alle byggeriets faser.

Vi går ind i hvert projekt, som var det vort eget. Vi har ikke standardløsninger i skuffen men sætter os grundigt ind i det enkelte projekt.

Netværk og vidensdeling er en væsentlig del af vores DNA. Vi videreformidler og vidensdeler vores erfaringer og kompetencer med branchen gennem undervisning, seminarer, konferencer og sparringsforløb.

V2C er ledet og ejet af Peer Kisbye der har solid erfaring med bygherrerådgivning og totalentreprise samt et stort kendskab til byggebranchens strukturer.

Kontaktoplysninger:
V2C ApS
Torveporten 2
2500 Valby
www.v2c.dk

ARTIKLER

Kompetencer

Bygherrerådgivning
• Visionsmodning
• Risikovurdering
• Bygherresparring
• Markedsanalyse
• Udbudsstrategi
• Projektorganisering
• Byggeplads og logistik
• Rådgivning om digitalt byggeri

Procesledelse
• Projekteringsledelse
• Projektledelse
• Byggeledelse
• Arbejdsmiljøkoordinering (AMK) i projektering og udførelse
• IKT-ledelse
• Commissioningledelse (Cx)
• Afleveringsforretninger, 1 og 5 års gennemgang

Entreprenørgranskning
• Granskning af projektmateriale
• Granskning af bygbarhed og drift
• Granskning af tid og økonomi
• Granskning af arbejdsmiljø og sikkerhed
• Granskning af digital model
• Samprojektering og projektoptimering

Cost planner
• Budgettering og økonomistyring i alle faser
• Validering af rådgiverbudget
• Validering af licitationsresultater
• Risikovurdering af udbudsgrundlag
• Claims management
• Validering af digital model
• Risikostyring
• Due dilligence

Time planner
• Lokationsbaseret planlægning
• Kobling af tid og økonomi via S-kurver
• Validering og optimering af tidsplaner
• Lean Construction

Teknik
• Bygherrens tekniske sparringspartner
• Commissioning
• Idriftsætning og fejlfinding
• Drifts- og energioptimering
• Validering af tekniske fag og drift