Scantron

Scantron leverer løsninger, der byder alle velkommen og styrer adgang til alle typer af ejendomme. Vi bestræber os på at levere totalløsninger inden for adgangskontrol, dørtelefoni, postkasseanlæg og brandkommunikation, og for at være den mest attraktive leverandør på markedet. Vi baserer vores løsninger på egen udvikling og egen produktion, samt på produkter fra andre europæiske producenter, der lever op til vores kvalitetskrav. Der er stor fokus på sikkerhed, brugervenlighed og præsentabelt udseende.

Scantron blev grundlagt i Danmark i 1980’erne og er en stærk og solid danskejet virksomhed med fokus på høj kvalitet og service for kunderne. Vi har siden starten af 80’erne udbudt professionelle løsninger inden for vores produktområde. Vi samarbejder tæt med bygherrer, rådgivende ingeniører og installatører om at etablere de mest attraktive løsninger for ejendomsbesiddere og brugere. Vores produktion og udvikling er internationalt baseret, og Scantron arbejder med salg, rådgivning og service i Danmark og Sverige via egen organisation.

Kontaktoplysninger:
Scantron A/S
Gammelsø 2,
5000 Odense
info@scantron.dk
+45 66 13 99 66
www.scantron.dk

ARTIKLER

PRODUKTSORTIMENT

Adgangskontrol

Scantron har udviklet adgangskontrolsystemet, FlexAir® der integrerer adgangskontrol med dørtelefoni, postkasseanlæg, brikker, skærme, digitale displays og meget mere. Fra en hvilken som helst computer med netværksadgang kan en administrator logge på systemet, lave navneændringer, administrere adgangsgrupper og oprette/slette nye adgangsbrikker. Uanset størrelse og funktionalitet er systemet baseret på de samme komponenter. Dermed kan firmware og software opgraderes, hvis nye ønsker eller behov opstår efter installationen.

IP løsninger

Scantron tilbyder IP-løsninger med mulighed for forbindelse til en netværksbaseret lejlighedsskærm eller Scantrons MultiApp® (til iOS og Android). På begge platforme er det muligt at integrere softwaremoduler såsom beskeder, døråbning, weblinks, dokumenter, booking mv. Brugeren får et simpelt, brugervenligt og fremtidssikret system, som kan udvides med flere funktioner, når behovet opstår. Både lejlighedsskærm og MultiApp® kan fungere som et dagligt redskab til den digitale boligforening, som ønsker at skabe en tættere relation mellem beboere, personale og administration. Her er der fokus på løsninger, som gør dagligdagen lettere, øge beboernes tilfredshed og effektivisere boligforeningens vigtige hverdagsfunktioner, arbejdsgange samt at spare udgifter.

Dørtelefoni

Scantron dørtelefoni er enkel i form, men knivskarp hvad angår design og funktion. Fokus er på kvalitet og brugervenlighed. Scantrons produktprogram er fleksibelt opbygget, så det er nemt at tilpasse løsninger til individuelle behov og ønsker. Vores sortiment består af standard dørstationer og hustelefoner samt skræddersyede frontpaneler i rustfrit stål og messing-typer, som nemt kan tilpasses bygningens arkitektur og omgivelser. Scantrons dørtelefoni fås som en traditionel BUS-baseret løsning eller som en IP-løsning med mulighed for forbindelse til en netværksbaseret lejlighedsskærm eller Scantrons MultiApp®.

Brandkommunikation

Scantrons brandkommunikationsanlæg består af et udvidet dørtelefonanlæg med tilføjelsen af et brandmandspanel. Brandmandspanelet er redningsberedskabets betjeningsenhed, som bruges til at udsende alarmtoner eller talemeddelelser i tilfælde af brand og evakuering. Systemet er baseret på baggrund af brand-og evakueringsstrategier beskrevet i ”Vejledning om brandsikring af højhusbyggeri”, udviklet af beredskabet i de fire største kommuner i Danmark. Her er det foreskrevet, at evakuering skal effektiviseres i bygninger over 22 meter (7 etager), hvilket kan opnås med et udvidet og særligt sikret dørtelefonanlæg med batteri backup. Denne vejledning lever Scantrons brandkommunikationssystem fuldstændig op til.