Linear CM

Som bygherres sparringspartner hjælper Linear med at få byggeprojektet sikkert i mål. Vi arbejder for at sikre byggeprojektets visioner, ved at tilføre de rigtige kompetencer på de rette tidspunkter, det kalder vi bygherres kompetencebank.

Som sparringspartner får bygherren et byggefagligt medspil med hands-on erfaring fra alle byggeriets faser og fag.

Vores team arbejder ud fra et utraditionelt bygherrerådgiver mindset med erfaringer fra roller som bygherrer og entreprenører, med byggetekniske og ledelsesmæssige kompetencer. En tilgang gør det muligt for bygherrer selv at styre byggeprocessen, fra førersædet, fra start til slut.

Vores fokus er bygherrens behov for rettidig viden som skaber overblik og de optimale beslutningsgrundlag.

Linear tilbyder Client Construction: bygherrerådgivning, og Construction Management: on-site ledelse af projektet.

Forretningsområder //
– Bygherrerådgivning & bygherresparring
– Byggeledelse
– Bygbarhedsgranskning
– Projektledelse
– Risik Management
– Time planning
– Cost planning
– Fagbyggeledelse
– Arbejdsmiljøkoordinering Projektering & Byggeri

Kontaktoplysninger:
Linear CM
Kobbelvænget 74
2700 Brønshøj
(+45) 61 48 00 26
www.linearcm.dk

ARTIKLER