Hos Kastrup A/S i Holstebro har man netop fået installeret et nyt montageanlæg. Anlægget er  kundetilpasset til Kastrup, der tilbyder et samlet sortiment indenfor vinduer, døre og skydedøre i plast, træ og træ/alu.

På Kastrups to fabrikker i henholdsvis Skive og Holstebro sætter man en ære i at producere dansk håndværk, og virksomheden bærer præg af en entreprenørånd, hvor man hjælper hinanden og tænker i nye løsninger og produkter. Forventningerne til fremtiden er positive på trods af Covid 19 og Brexit, og da man i 2018 udvidede kapaciteten i Holstebro med 5000 m2, skabte man også grundlaget for en større vækstplan.

Fra idé til endelig løsning

Den nye montagelinje er således del af en større plan og har derfor været et stykke tid undervejs. Det tog ca. 1 år fra de første tanker blev nedfældet på papir til den endelige ordre kunne afgives. Da Junget sammen med den tyske producent Ruchser kom ind i billedet havde produktionsledelsen i Kastrup allerede gjort et stort forarbejde, men den endelige løsning blev skabt i samspil mellem projektleder Regnar Roslev,  produktionschef Mads Lund og leverandørerne.  Den tyske producent Ruchser er nemlig specialist indenfor montageudstyr til vinduesindustrien og har et enormt knowhow indenfor dette felt. En viden der har haft en afgørende betydning for Kastrups valg af udstyr. Steen Hansen, KAM hos Junget har igennem hele forløbet pointeret vigtigheden af, at den nye montagelinje skal være en langsigtet løsning, der til enhver tid vil kunne suppleres med et fag eller to- ja sågar en montagelinje mere, hvis behovet skulle opstå.


Anlægget, som i dag er at finde hos Kastrup, omfatter en montagelinje bestående af 13 positioner hvoraf der foregår montage i 9 fag, et vippebord og en lang række rullevogne, der løbende pakkes og stilles klar. Alle rullevogne er tilpasset til Kastrups profiler og karmdybder. Derved får vognene den rette funktionalitet, og man sikrer, at karme, glas, lister osv. opbevares og håndteres optimalt.  Med den nye linje undgår man unødige løft, og medarbejderne kan fokusere på hvert enkelt step i montagen. Alle hæve-sænke funktioner på linjen aktiveres via en fodpedal, så medarbejderen altid har begge hænder frie til at udføre den aktuelle opgave.

Sæt i gang …..

Produktionschef Mads Lund er ovenud tilfreds med igangsætningen af anlægget, der har vist sig at være både intuitivt og brugervenligt at arbejde ved.

“Vores medarbejdere har fået en kort introduktion, og så er de gået i gang uden nogle større bump på vejen”, forklarer han.

Lige nu er den største udfordring at få pakket rullevognene med alle varer, at have alle for-boringer på plads, og i det hele taget arbejdes der nu på procesoptimering omkring montagen“.

Vi har ønsket at styrke flowet i vores montage bygget op omkring et nyt og velfungerende anlæg, velvidende at det også vil have indflydelse på mange andre processer i virksomheden.  En ny og spændende udvikling er påbegyndt, -helt som vi havde håbet”, konkluderer Regnar Roslev og Mads Lund fra Kastrup.  

Tidligere artikelPlejehjemsbeboere får besøg i specialdesignede containere
Næste artikelMosaikhjørnet bliver forhandler af bakteriebekæmpende fliser