I Fredericia, vokser CJ A/S støt og solidt. Virksomheden har netop præsenteret et årsresultat med overskud på 13 mio. kroner og samtidig er et struktureret generationsskifte iværksat.

Entreprenørvirksomheden CJ A/S i Fredericia har netop præsenteret et overskud på driften på knap 13 millioner kroner.

Virksomheden bygger på tre segmenter med bolig- og erhvervsbyggeri som det ene, anlægsarbejder i dybden som det andet og servicearbejder for industrikunder, herunderspecialet nyanlæg og renovering af tankanlæg som det tredje.

Vi er godt tilfredse med årets resultat på både top- og bundlinje. Vi vokser fortsat og bygger stærke relationer til vore gamle og nye kunder. Partnerskaber og involvering er en hjørnesten i vores strategi”, siger direktør Hans Jørgen Ebbesen.

Ordretilgangen er god, og der er mange tilbudsmuligheder, hvilket tegner godt for den kommende periode. Vi bliver tidligere involveret i mange projekter, og kan på den måde bidrage med vores viden og erfaring til at optimere projekterne, til fordel for alle parter. Den facet vil vi arbejde videre med i fremtiden. Det fine årsresultat skal sættes i forhold til ikke ubetydelige investeringer i både mandskab og materiel, som er nødvendigt for at sikre den fortsatte vækst og udvikling”, siger entreprenør-chefen, der har hjemme nær motorvejen direkte ved den nye Lillebæltsbro og derfor har nem adgang til opgaver i hele landet.

En stor del af opgaverne har dog i det forgangne regnskabsår koncentreret sig om Trekant-området og i stigende grad også i den nyetablerede afdeling på Fyn.

Generationsskifte iværksat

Sammen med virksomhedens eksterne, professionelle bestyrelse har direktøren iværksat et generationsskifte, hvor Jonathan Smetana over de kommende år vil overtage ledelsen af virksomheden. Han er i dag vicedirektør.

Et par eksterne investorer er blandt andet handlet ud i forbindelse med aflægning af det netop afsluttede regnskab, hvilket har givet mulighed for at udvide ejerkredsen med nogle ledende nøglemedarbejdere.

Til at sparre med ledelsen og sikre en solid retning er virksomhedens bestyrelse udvidet med to eksterne, professionelle bestyrelsesmedlemmer.

Det er vigtigt for os at skabe gode rammer for medarbejderne i CJ på alle niveauer. Vi arbejder benhårdt med vores personalepolitikker i forhold til alle medarbejdergrupper, så CJ er et attraktivt sted at arbejde, fagligt og socialt, for både funktionærer og timelønnede”, siger Jonathan Smetana.

Her betyder et solidt årsresultat selvfølgelig også noget, fordi det bidrager til en tryghed i ansættelsen, så også i det perspektiv er vi rigtig glade for og stolte over årsregnskabet. Vi har sammen med bestyrelsen defineret en god vækstplan for fremtiden, som spejler de værdier og samarbejdspræmisser, som CJ vil være kendt for – og det er til gavn for både medarbejdere og kunder”, runder Jonathan Smetana regnskab og fremtidsperspektivet af.

Tidligere artikelBolværk bliver til high-end møbler
Næste artikelCommissioning i byggeriet