Adm. direktør, CEO Anton Nørgaard, Dansk Boligbyg a/s.

I seneste regnskabsår omsatte Dansk Boligbyg a/s for 1,4 mia. kr., og resultatet før skat endte på 10 mill. kr. mod et overskud på 22 mill. kr. året før. Resultatet betegnes som utilfredsstillende. Den hovedsagelige årsag til den lavere indtjening skal findes i en 2-cifret million-nedskrivning på en enkelt byggesag. Forventningerne er derfor markant forbedret til det kommende regnskabsår, hvor resultatet forventes i størrelsesordenen 40-50 mill. kr.

Derfor ser selskabet således positivt på fremtiden – ikke mindst med afsæt i en række igangværende tiltag, som har til formål at optimere såvel drift samt organisation. Man har bl.a. ansat en digitaliseringsansvarlig, som en del af den overordnede strategi, der skal accelerere virksomhedens digitale udvikling og optimere udnyttelsen af digitale værktøjer yderligere.

’Udover oprustningen på den digitale front har vi desuden mandet op på supporten til den daglige ledelse, og vi har i det hele taget skarpt fokus på at løfte vores interne kompetencer’, siger selskabets administrerende direktør Anton Nørgaard, og fortsætter:

’Heldigvis har Corona-situationen ikke hidtil haft den store effekt på vores aktivitetsniveau, selvom der naturligt hersker en vis usikkerhed ift. den fremtidige indvirkning i markedet. Dansk Boligbyg a/s har aktuelt en ordrebeholdning på 1,8 mia. kr. i et ellers tiltagende presset marked, og forventningerne til ordretilgangen i selskabets afdelinger i Horsens, Aalborg, Odense og Roskilde er meget positive. Senest har vi netop indgået 2 store kontrakter til i alt ca. 350 mill. kr.’.

Dansk Boligbyg a/s har betydelig ekspertise og erfaring med renovering af boliger, og arbejder målrettet på at få en del af det forventede udbud af offentlige renoveringsprojekter, herunder almene boliger for ca. 20 mia. kr. Selskabet har de seneste 5 år renoveret ca. 1.500 primært almene boliger over hele Danmark.

Selskabet bygger på et solidt fundament af stærke værdier, herunder bl.a. Ansvarlighed og Troværdighed, hvorfor der er konstant fokus på at sikre ordentlighed i alle forhold. F.eks. er der indført obligatorisk ID-kortordning på samtlige byggepladser fremadrettet for at imødegå social dumping.

På baggrund af de seneste års markante vækst har flere af virksomhedens afdelinger haft behov for mere plads – f.eks. i Aalborg, hvor et nyt domicil nu danner basis for arbejdet med stadig flere projekter. I Roskilde er afdelingerne flyttet til bydelen Trekroner, ligesom man på selskabets hovedkontor i Horsens netop har taget et nyt og større domicil i brug på Erhvervsbyvej. Såvel i Roskilde som på hovedkontoret i Horsens har Dansk Boligbyg kontorfællesskab med søsterselskabet BASE Erhverv.

Dansk Boligbyg beskæftigede i årets løb i gennemsnit 102 fuldtidsansatte mod 87 året før.

Tidligere artikelUlogiske force majeure regler under Corona pandemien
Næste artikelAjos stiller krav til leverandør: Giv os svanemærkede pavilloner