Den seneste producent af byggematerialer til at få en EPD-deklaration, er glasvægsleverandøren Lafuco. De sidste to år, er antallet af byggerier med de højeste bæredygtighedscertificeringer er eksploderet.
Næste step i den grønne omstilling tages hos gipsproducenten Knauf, der ansætter Sofie Witte som ny sustainability manager.
Aalborg Kommune samarbejder, som led i en særlig klima- og energiindsats, med den almene boligorganisation Alabu Bolig om at reducere energiforbruget.
Mere byggeri i træ, er et af forslagene i Klimarådets netop offentliggjorte rapport, der skal vise vejen til Folketingets mål om at reducere landets udledninger af klimagasser med 70 procent i 2030.
Ved Teglskoven i Allerød skal der inden længe opføres et helt nyt boligområde med 115 almene boliger, som alle bliver certificeret med Svanemærket.
Fem nye miljøvaredeklarationer for konstruktionstræ, vil det nu gøre det nemmere at dokumentere træs store klimafordele i forhold til andre byggematerialer. Dette kan bane vejen for mere træbyggeri.
RGS Nordic og DK Beton kan som de første i Norden i et samarbejde levere certificeret fabriksbeton til nybyggeri med genanvendt betontilslag. Derved skabes der cirkulær beton fra betonaffald.
Byggeriet bidrager globalt med ca. 39% af de samlede klimapåvirkninger.
Den Grønne Studenterbevægelse har taget initiativ til et borgerforslag, som stiller den danske byggesektor et øgede klimakrav.
Træ vinder i højere og højere grad indpas som bæredygtigt materiale i den danske byggebranche, men hvis træbranchen skal være grøn, er det vigtigt, at hele forsyningskæden følger trop.

SENESTE ARTIKLER