Foto: Unsplash I dag står byggeri og anlæg for knap 40% af energiforbruget herhjemme. Branchen påtager sig nu ansvaret for at nedbringe udledningen af CO2 i fremstillingen og brugen af byggematerialet samt arbejdet på at gøre boliger og bygninger mere...
Som en af kun få producenter er Altro nu blevet medlem hos Green Building Council Denmark. Udover at bidrage til byggeriets indsats for større ressourceeffektivitet ønsker producenten at støtte op om DGNB-certificeringen, der netop gør klimahensyn konkrete, målbare og transparente.
Building Green Together bliver Danmarks største streamede event nogensinde med 3 scener og 120 talere, som kan ses og opleves online onsdag den 28. oktober og torsdag den 29. oktober.
Foto: Pexels.com Klimaloven er vedtaget af et solidt flertal i Folketinget. Dette er en rigtig god nyhed for Danmark. Bygge- og anlægsbranchen har et stort arbejde forude, når det ambitiøse mål om at bringe udledningen af klimagasser ned med 70...
Aalborg Kommune samarbejder, som led i en særlig klima- og energiindsats, med den almene boligorganisation Alabu Bolig om at reducere energiforbruget.
Byggeriet bidrager globalt med ca. 39% af de samlede klimapåvirkninger.
Frem mod 2030 skal Danmark firedoble den strøm, vi får fra vedvarende energikilder på land, hvis vi skal nå vores ambitiøse klimamål. Men der er meget stor forskel på den lokale udbygning af vind- og solenergi i landets kommuner,...
Flere og flere bygherrer vælger at bygge bæredygtigt og dertil at få papir på det.
De næste tre år skal tømrerlærlinge på landets erhvervsskoler undervises i nye bæredygtige og klimavenlige byggemetoder i et nyt projekt ledet af Københavns Universitet, der skal accelerere den grønne omstilling i byggeriet. Halm og tang som isolering og blokke af...
Biobaserede materialer er bæredygtige og kan blive nødvendige som en del af fremtidens byggematerialer...

SENESTE ARTIKLER